Ekonomi

Hindistan Yenilenebilir Enerji Yatırımları için Önlem Alıyor

Yeni hazırlanan Hindistan Raporunda; güçlü makro-ekonomik temeller ve iyileşen iş ortamının Hindistan’da yatırımları desteklemeye devam ettiğine yer verildi. Raporda, Hindistan’ın 2070 yılında net sıfır karbon düzenine ulaşmak için aktif olarak çalıştığı ve yenilenebilir enerjiye yatırım çekmek için iletim ücretlerinden feragat etmek gibi önlemler uygulamaya başladığı da belirtildi. 

Allianz Trade ekonomistleri tarafından ekonomisi değerlendirilen Hindistan Raporunda hem bankaların sağladığı kredilerdeki artış hem de iyileşen iş koşullarıyla beraber firmaların sermaye harcamalarının artması, Hindistan’daki ekonomik büyümenin hızlanacağına yönelik umut verici işaretler olarak gösteriliyor.

Rapora göre, temel olarak yatırım ve tüketim harcamalarının etkisiyle Hindistan’ın ekonomik büyümesinin 2030 yılına kadar, yıllık ortalama %6,3 civarında olması ve Hindistan Merkez Bankası’nın %2 ila %6 aralığında olan hedefi içinde kalarak enflasyonun 2021-2030 yılları arasında yıllık ortalama %4,8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, hizmet sektörlerinin ekonomi içinde artan rolünün ve ülkenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü dışında farklı alanlarda da kendini göstermeye başlamasının ülkeye rekabet avantajı sağlaması ve imalat sektöründe başlayan büyümenin devam etmesi de raporda öne çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Hindistan Ekonomisi Dayanıklılığını Koruyor

Rapora göre, Hindistan ekonomisi 2023 yılındaki yavaşlamaya rağmen dayanıklılığını koruyor ve benzerlerinden daha iyi performans sergiliyor. 2023 yılında küresel büyümede beklenen yavaşlamaya ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Hindistan ekonomisi 2021 yılından bu yana gelişmekte olan ekonomiler ve Asya ekonomileri arasındaki ortalama büyüme oranının sürekli üzerinde performans sergileyerek büyük bir direnç gösterdi.

Ayrıca rapora göre 2023-2024 mali yılında da (Nisan 2023- Mart 2024) Hindistan’ın yıllık %6,5 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama büyüme oranının neredeyse iki katı ve Asya ortalamasının önemli ölçüde üzerinde. 2023-2024 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), ağırlıklı olarak yatırımlar ve özel tüketim harcamalarının etkisiyle ve hizmetler sektörünün güçlü desteğiyle yıllık %7,8’lik bir büyüme kaydedildi.

İş Gücünde Çin’i Geride Bırakacak

Rapora göre, 2025 yılından itibaren Hindistan, dünyanın en büyük iş gücüne sahip ülkesi olarak Çin’i geride bırakacak. Ülkede 15-64 yaş arasındaki insan sayısının 2026 yılında bir milyar sınırını aşması ve 2075’ye kadar bu sınırın üzerinde kalması bekleniyor. Buna ek olarak son 10 yılda Hindistan’daki yapay zeka yatırımları arttı ve ülke bu alanda dünyada altıncı sıraya yükseldi.

Stanford’un Yapay Zeka Endeksi Raporu’na göre söz konusu yatırım miktarı yaklaşık 3,1 milyar euro. Bu da Hindistan’ı yapay zeka alanında küresel olarak önemli bir rakip ve oyuncuya dönüştürebilir. Bununla birlikte Hindistan’ın 2070 yılında net sıfır karbon düzenine ulaşmak için aktif olarak çalıştığı ve başta rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırım çekmek için iletim ücretlerinden feragat etmek gibi önlemleri uygulamaya başladığı da raporda yer alıyor.

About Post Author