Yenilenebilir Enerji Nedir?

En temel yenilebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santralları, jeotermal enerji, ısı pompaları ve biyokütle santrallarıdır ve iklim krizine neden olan fosil yakıtların temiz alternatifleri olarak öne çıkarlar.

 

İklim krizinin temel nedeni, enerji üretimi, endüstriyel faaliyetler ve evlerde kullanılan fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kullanımı nedeniyle açığa çıkan seragazları, iklim krizine neden olan emisyonlardır. Fosil yakıt kaynaklı emisyonları sonlandırabilmenin en önemli aracı da yenilebilir enerji kaynaklarıdır.

 

En temel yenilebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santralları, jeotermal enerji, ısı pompaları ve biyokütle santrallarıdır. Güneşin ışınlarını elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik (PV) enerji sistemleri, hem tarım dışı arazilere hem de evlerin ve fabrikaların atıl durumdaki çatılarına kurulabilme olanağı nedeniyle büyük bir avantaja sahiptir. Teknolojik gelişmelerle hızlı bir şekilde verimlilikleri artan ve maliyetleri düşün PV enerji üretimi, tüm dünyada en hızlı büyüyen yenilebilir enerji sistemlerinden biridir. Yine güneşin ısısından yararlanılarak üretilen ısıl güneş enerji sistemleri de su ısıtma ve kalorifer sistemlerine entegre olabilmektedir.

 

Yenilenebilir enerjinin ikinci büyük gelişme alanı rüzgar enerjisidir. Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren rüzgar türbinleri, doğal hayata zarar vermeyecek şekilde kurulduklarında son derece temiz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Aynı şekilde düzgün bir şekilde kurulup işletildiğinde, jeotermal enerji sistemleri de, yeraltı sularının ısısını kullanarak temiz enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Isı pompaları da benzer şekilde hava ve toprak ısısından yararlanarak emisyonsuz enerji üretebilmektedir. Biyokütle enerjisi de, ayrıştırılamayan evsel ve tarımsal atıklardan yenilebilir enerji üretebilmektedir.