Sağlık

Yılda Üç Milyon İşçi Kaza ve İhmal Yüzünden Hayatını Kaybediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Daha Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamları için Bir Çağrı” başlıklı yeni raporu, her yıl yaklaşık üç milyon işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni tahminlerine göre, her yıl yaklaşık üç milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, küresel olarak çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasında süregelen zorlukların altını çiziyor. Toplamda 2,6 milyonu bulan işle ilgili ölümlerin çoğu yine işle ilgili hastalıklardan kaynaklanıyor.

Analize göre, iş kazaları 330 bin ölümden daha sorumlu. Dolaşım hastalıkları, kötü huylu neoplazmlar ve solunum yolu hastalıkları işle ilgili ölümlerin ilk üç nedeni arasında yer alıyor. Bu üç kategori birlikte, işle ilgili toplam ölümlerin dörtte üçünden fazlasına katkıda bulunuyor.

Asya ve Pasifik Bölgesi En Yüksek Orana Sahip

ILO’nun Daha Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamları için Bir Çağrı (A Call for Safer and Healthier Working Environments) başlıklı yeni raporu, işle bağlantılı ölümlerin eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve erkek ölüm oranının (iş gücündeki her 100 bin kişide 108,3) kadın oranından (her 100 bin kişide 48,4) önemli ölçüde daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Asya ve Pasifik bölgesi, bölgenin iş gücünün büyüklüğü nedeniyle en yüksek işle bağlantılı ölüm oranına (küresel toplamın %63’ü) sahip.

Tarım, inşaat, ormancılık ve balıkçılık ile imalat en tehlikeli sektörler olmakla birlikte yılda 200 bin ölümcül yaralanmaya yol açıyor ve bu da tüm ölümcül iş kazalarının %60’ından fazlasını temsil ediyor. Rapora göre, dünya genelinde her üç ölümcül iş kazasından biri tarım çalışanları arasında meydana geliyor

İşe bağlı ölümlerin yarattığı küresel trajediye ek olarak ILO, dünya çapında 395 milyon işçinin ölümcül olmayan iş kazalarına maruz kaldığını, bunun da işçilerin sağlığına zarar verdiğini ve işe devamsızlığa neden olduğunu tahmin ediyor.

Yeni Küresel İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisi Kabul Edildi

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO Yönetim Kurulu, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisi’ni kabul etti. Amaç, ILO’nun sosyal adalet ve insana yakışır işin teşvik edilmesine olan bağlılığı doğrultusunda, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına yönelik temel hakkın dünya çapında teşvik edilmesi, saygı gösterilmesi ve aşamalı olarak gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Strateji, ILO Üyelerini üç ayak üzerinde hareket etmeye teşvik ediyor:

  1. İlk olarak, yönetişimi geliştirerek, güvenilir verileri teşvik ederek ve yetkinlik oluşturarak ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı (İSG) çerçevelerini iyileştirmek.
  2. İkinci olarak, ulusal ve küresel düzeyde İSG alanında koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesi.
  3. Üçüncü olarak, iş yeri İSG yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınması.

About Post Author