Sivil Toplum

2030 Gündemini Yakalamak

Yakın zamanda yayımlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu 2022, 2030 gündeminin ciddi tehlikede olduğu konusunda bizleri uyarıyor. Rapora göre, peş peşe gelen ve birbirleriyle bağlantılı krizler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşma ve hatta insanlığın kendi varlığını sürdürme ihtimalini büyük tehlikeye atıyor.

Covid-19, iklim değişikliği ve çatışmaların hakim olduğu krizlerin birleşimi; gıda ve beslenme, sağlık, eğitim, çevre, barış ve güvenlik başta olmak üzere tüm SKA’ları olumsuz etkiliyor. Rapor, yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesi, temel hizmetlerin sağlanması ve daha pek çok konuda yıllardır kaydedilen ilerlemenin tersine döndüğünü ortaya koyuyor.

Covid-19 salgını şimdiye dek doğrudan veya dolaylı olarak 15 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Milyonlarca kişi aşırı yoksulluk sınırına geri dönerken yaklaşık 147 milyon çocuk, son iki yılda yüz yüze eğitimlerinin yarısından fazlasını kaçırdı. Kadınlar, pandeminin sosyoekonomik yansımalarından, işten çıkarmalardan, ücretsiz bakım işlerinden ve yoğunlaşan aile içi şiddetten orantısız bir şekilde etkileniyor. Artan sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller dünya çapında milyarlarca insanı etkileyerek yoksulluğa, açlığa ve istikrarsızlığa daha fazla katkıda bulunuyor. Mevcut ulusal taahhütlere bakarak küresel seragazı emisyonlarının bu yıl neredeyse %14 oranında artması bekleniyor.

Sekiz Yıldan Az Bir Süremiz Kaldı

SKA’ya ulaşmak ve 2030 gündemini yakalamak için sekiz yıldan az bir süremiz kaldı. Artık şunu biliyoruz: Daha iddialı ve gerçekçi hedefler koymaya ve acilen harekete geçmeye ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in dediği gibi, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kurtarmak için daha yükseğe çıkmalı ve sağlıklı bir gezegende barış, haysiyet ve refah dolu bir dünya vaadimize sadık kalmalıyız.” Bu noktada iş dünyası; sahip olduğu kaynaklar, geniş coğrafyalara yayılan değer zincirleri, inovasyon yapma ve bunu ölçeklendirme kapasitesi ile önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. İyi haber ise sürdürülebilirlik riskleri hiç olmadığı kadar iş dünyasının gündeminde!

UN Global Compact 2021 CEO Anketi sonuçlarına göre, CEO’ların %70’i, Covid-19’un kurumsal sorumluluğun önemini artırdığını söylerken %73’ü, sürdürülebilirlik konusunda harekete geçme baskısının önümüzdeki üç yılda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Tüm bu bulgular bize iş dünyasının, 2030 yılında hayalini kurduğumuz dünyaya ulaşmada gittikçe artan rolüne işaret ediyor.

Ancak iş dünyasının önünde kimi zorluklar var:

  • SKA’lar çok iddialı ve büyük bir ajanda. SKA’lara katkı vermek isteyen şirketler bazen nereden başlayacaklarını bilemeyebiliyor.
  • Bazıları ise somut hedef koyma ve bunu hayata geçirebilme konusunda gerekli kaynak veya kapasiteye sahip değil.
  • Sürdürülebilirlik çok paydaşlı, çok katmanlı ve işbirliği gerektiren bir konu. Şirketler doğru paydaşları bulmada desteğe ihtiyaç duyabiliyor.

Daha Cesur SKA Hedefleri İçin

UN Global Compact, sorumlu şirketlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir etki yaratmayı amaçlıyor. İş dünyasının ihtiyaçlarından hareketle UN Global Compact, şirketleri iş stratejileriyle uyumlu daha cesur SKA hedefleri belirleme konusunda desteklemek amacıyla SKA Hedefi Hızlandırma Programı’nı (SDG Ambition Accelerator) hayata geçirdi.

SDG Ambition Accelerator; UN Global Compact üyesi şirketleri, iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirleme ve SKA’ları iş süreçlerine entegre etme konusunda teşvik eden ve destekleyen altı aylık bir program. Programın içerikleri UN Global Compact, Accenture ve SAP Global işbirliğinde hazırlanıyor.

Üç modülden oluşan program boyunca katılımcılar; şirket vizyonlarını SKA’larla uyumlu hale getiriyor, belirledikleri öncelikli alanda hedeflerini ve yol haritalarını hazırlıyor, bu hedefleri uygulamak için temel performans göstergeleri ve teknolojileri tanımlıyorlar. Katılımcılar, online eğitimler, uzmanların kolaylaştırıcılığındaki soru-cevap oturumları, bölgesel ve küresel etkinliklerde bilgi birikimlerini artırma, kendi kurumlarının sürdürülebilirlik alanındaki etki analizini yapma ve diğer şirketlerle karşılaştırma imkanı buluyorlar. Program sonunda ise şirketlerine özel geliştirdikleri stratejiyi üst yönetimlerine sunuyorlar.

Türkiye’de İlk Kez, Küresel Düzeyde İki Yıldır Uygulanıyor

Bu yıl Türkiye’de ilk kez hayata geçecek program küresel düzeyde iki yıldır uygulanıyor. 2020’den bu yana programa 80’den fazla ülkeden 1000’den fazla şirket katıldı. Katılımcıların %84’ü yol haritalarını üst yönetimlerine sundu. Şirketlerin %75’i, kuruluşlarında sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanan özel bir grup kurdu. Şirketlerin en çok yoğunlaştığı alanlar emisyon azaltımı (%55) ve toplumsal cinsiyet eşitliği (%20) oldu. Katılımcı şirketlerin %40’ı sürdürülebilirlik hedeflerini güncelledi ve kamuoyuyla paylaştı. %35’i ise hedeflerini açıklamak üzere çalışıyor.

SDG Ambition Accelerator Programı, şirketlere SKA’lardaki mevcut performansını değerlendirme, risk alanlarını saptama ve SKA’lara ulaşmak için iddialı hedefler belirleyerek hayata geçirme fırsatı sunuyor. Daha iyi bir gelecek için bugünden harekete geçmek isteyen tüm şirketleri 30 Eylül tarihine dek programa başvurmaya davet ediyoruz.

About Post Author