İklim

Climate Eye Yayın Hayatına Başladı: Orta Doğu’da İklim Eylemi ve Diplomasiye Bakış

climate eye

Climate Eye, Orta Doğu’daki gerçekçi olmayan fosil yakıt anlatılarına bilimsel veriler ışığında meydan okuyor.

COP28’e ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), küresel iklim tartışmalarında Orta Doğu’nun hayati rolüne dikkat çekiyor. Fosil yakıtlarla olan ekonomik bağları, iklim etkileri karşısındaki kırılganlığı, yenilenebilir enerji atılımları ve iklim diplomasisi üzerindeki etkisi bölgeyi kilit bir oyuncu haline getiriyor.

Bu bağlamdan hareket eden Climate Eye, Orta Doğu’nun iklim manzarasına ve bunun küresel etkisine ışık tutmayı hedefleyen bir haber platformu olarak yayın hayatına başladı. Arapça ve İngilizce yayın yapan platform iklim değişikliğine dair son gelişmeleri bir araya getiriyor.

Ukrayna-Rusya savaşı, fosil temelli enerji kaynaklarının sorgulanmasına, özellikle enerji bağımsızlığının fosil yakıtlar ile ne derece sağlanabileceğine yönelik tartışmaları, G7 ve G20 gibi platformlar da dahil olmak üzere, ön plana taşıdı. Orta Doğu, büyük bir petrol ve gaz tedarikçisi olarak önemli bir konumda ve bu tartışmalarda merkezi bir rol oynayarak küresel iklim müzakereleri ve iklim anlaşmalarının şekillendirilmesinde etkili oluyor.

İklim değişikliği ülkeler arasında işbirliğini gerektiriyor. Bölge hem küresel kuzey hem de güneyle tarafsız bir ortak olmayı hedefliyor. Uçsuz bucaksız çöller yenilenebilir enerji kapasitesi için önemli fırsatlar sunuyor.

Climate Eye ise COP28’in önemini aktarmayı ve iklim haberciliğini güçlendirmeyi amaçlarken, MENA bölgesindeki fosil yakıt anlatılarına meydan okuyor. Gerçeği yansıtmayan anlatılara karşı bilime dayalı, tarafsız ve objektif bir habercilik anlayışıyla iklim politikaları, ekonomisi, bilimi ve etkileri ana başlıklarında son gelişmeleri okuyucularıyla paylaşıyor. Detaylı bakış açılarını paylaşan ve gerçekçi olmayan politikalar meydan okuyan bir habercilik ile MENA ülkelerindeki iklim diyaloglarına da katkı sunmayı hedefliyor.

Orta Doğu’nun iklime dirençli bir geleceğe nasıl yön verebileceğine dair daha fazla haber için Climate Eye’ı takip edebilirsiniz.

About Post Author