#ekoIQ Ekonomi Daha Güçlü Kadınlarla Daha Hızlı Sanayileşme!
Ekonomi

Daha Güçlü Kadınlarla Daha Hızlı Sanayileşme!

Afrika ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma için kadınların üstlendikleri rolün önemi vurgulandı. İstihdam yaratmak, yoksulluk için bir çözüm olarak görülüyor.

Afrika için İkinci Sanayi Kalkınma Onyılı (1991-2000) çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1989’da 20 Kasım’ı “Afrika Sanayileşme Günü” ilan etti. 2023 yılının teması ise “Birleşik bir pazar için Afrikalı kadınların güçlendirilmesiyle Afrika’nın sanayileşmesini hızlandırmak” olarak belirlendi.

Sanayi gelişimi, Afrika ülkelerinde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için kritik bir öneme sahip. Sanayi; üretkenliği artırabilir, iş gücünün becerilerini geliştirebilir ve yeni ekipman ve tekniklerle istihdam yaratabilir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güçlü iç ekonomilere bağlı olarak sanayileşmenin; Afrika ülkelerinin yüksek büyüme oranlarına ulaşmalarına, ekonomilerini çeşitlendirmelerine ve dış şoklara karşı dirençlerini artırmalarına yardımcı olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda sanayileşmenin istihdam ve servet yaratımı ile yoksulluğu azaltması planlanıyor.

Gündem 2063’e Doğru

Ocak 2015’te, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından benimsenmiş olan Gündem 2063, Afrika‘nın gelecekte küresel bir güç merkezi haline gelmesi için çizilen bir yol haritası. Gündem 2063, yedi büyük amaç ve 20 önceliğe dayalı. Kıtanın kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına ulaşma amaçlı stratejik bir çerçevenin yanı sıra Pan-Afrikanizm ve Afrika Rönesansı altında yürütülen birleşme; özgürlük, ilerleme ve ortak refah hedefinin bir tezahürü konumunda. Gündem 2063 ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), sağlıklı bir gezegen üzerinde daha sürdürülebilir bir ortak gelecek hedeflemeleriyle birbirleriyle bağlantılı durumda.

Kadınların Sanayileşmedeki Kritik Rolü

2018 yılından bu yana haftalık etkinliklerle kutlanan Afrika Sanayileşme Günü, bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Kahire kentinde düzenlendi. 2023’ün Afrika Sanayileşme Günü, “Birleşik bir pazar için Afrikalı kadınların güçlendirilmesiyle Afrika’nın sanayileşmesini hızlandırmak” teması altında düzenleniyor. Kıtanın sanayileşme gündemi doğrultusunda daha fazla politika savunucusu yetiştirmeyi amaçlayan girişim, aynı zamanda Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) altında Afrika pazarlarının entegrasyonunu da içeriyor.

Tema, kadın liderliğindeki işletmelerin, iş gücüne katılma ve katma değer sağlama yoluyla Afrika’nın sanayileşmesindeki kritik rolüne odaklanıyor. Ayrıca, Afrika kıtasının yapısal dönüşümü, ekonomik katılım ve istihdam yaratma açısından, kadınların imalat sektöründe daha fazla rol üstlenme potansiyeli göz önüne alındığında, Afrika kıtasında büyük bir potansiyel bulunuyor.

Kıtada Pazar Oluşturuluyor

AfCFTA, 2012’den bu yana devam eden sürekli kıtasal etkinliklerin ardından, 24 Üye Devlet’in onayıyla 30 Mayıs 2019’da yürürlüğe girdi. AfCFTA, Temmuz 2019’da Nijer’in Niamey şehrinde gerçekleşen Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Olağanüstü 12. Oturumunda başlatıldı. AfCFTA kapsamındaki ticaretin ilk başlangıcı ise 1 Ocak 2021’de oldu.

Dünya üzerindeki yüzölçümü en büyük serbest ticaret bölgesi olan AfCFTA, Afrika Birliği’nin 55 ülkesini ve sekiz bölgesel ekonomik topluluğu bir araya getiriyor. AfCFTA’nın genel misyonu, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa ve yaklaşık 3,4 trilyon ABD Doları GSYİH’ye sahip tek bir kıta pazarı oluşturmak.

AfCFTA, Afrika’yı küresel bir güç merkezi haline getirmeyi amaçlayan Gündem 2063: İstediğimiz Afrika kapsamında yürütülen öncü projelerinden biri durumunda. En önemli hedefleri arasında ise ticaret engellerini ortadan kaldırmak ve Afrika içi ticareti artırmak görülüyor. AfCFTA, Afrika ekonomisinin tüm hizmet sektörlerinde katma değerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda proje ile bölgesel değer zincirlerinin oluşturulmasına katkıda bulunularak yatırım ve istihdam mümkün kılınacak. Endüstrileşmeyi, istihdam yaratmayı ve yatırımı teşvik etme potansiyeline sahip olan AfCFTA’nın uygulanması, Afrika’nın orta ve uzun vadedeki rekabet gücünü artırmayı merkeze alıyor.

About Post Author