Kent

Dünya Habitat Günü’nde Dayanıklı Kentsel Ekonomiler

Dünya Habitat Günü

Kentsel paydaşları bir araya getiren Dünya Habitat Günü, bu yıl kentlerin Covid-19 sonrası yaşanan ekonomik şoklardan toparlanma yöntemlerini tartışmaya açıyor. Kentlerin konumlarını yeniden gözden geçirmelerine fırsat tanıyan Dünya Habitat Günü, birlikte deneyimlerin paylaşılabileceği bir alan da oluşturuyor.

Çeviri: S. Sena AKKOÇ

Dünya Habitat Günü ilk kez 1986 yılında “Barınmak Benim Hakkım” temasıyla Nairobi’de gerçekleştirilen bir tören ile kutlandı. Sonraki yıllarda ise “Evsizler için Barınak” (1987, New York), “Daha Güvenli Şehirler” (1998, Dubai), “Kentsel Yönetişimde Kadınlar” (2000, Jamaika) ve “Şehirler ve İklim Değişikliği” (2011, Meksika) gibi konuları ele aldı.

Kentsel Deneyimlerin Paylaşıldığı Bir Alan

Kentsel paydaşları bir araya getiren Dünya Habitat Günü, bu yıl kentlerin Covid-19 sonrası yaşanan ekonomik şoklardan toparlanma yöntemlerini tartışmaya açıyor. Bunu yaparken de kentlerin deneyimlediği ekonomik yavaşlamayı çok yönlü şekilde ele alıyor. Yanı sıra toparlanma eylemlerini mercek altına almakla birlikte farklılıklara sahip kentlerin enflasyon baskıları gibi finansal sorunlarla başa çıkma yollarını irdeliyor. Kentlerin konumlarını yeniden gözden geçirmelerine fırsat tanıyan Dünya Habitat Günü, birlikte deneyimlerin paylaşılabileceği bir alan da oluşturuyor.

2023 yılı kentsel ekonomiler için zorlu bir yıl oldu. Küresel ekonomik büyüme yaklaşık %2,5 oranında düştü. Bu da 2001 yılından beri, Covid-19’un çıkışından ve 2009’daki küresel mali krizden sonra, yaşanan en zayıf büyüme.

Ekonomik toparlamayı hızlandırabilecek değeri yaratan kentlerin ülke ekonomilerine katkılarını göz önünde bulundurursak birçok ülkenin geleceğini kentsel alanlarının verimliliği belirleyecek. Ekonomik büyümenin ve toparlanmanın sürdürülebilir olması için gelecekte yaşanabilecek ekonomik şoklara dirençli, hızlı toparlanabilecek ve hazırlıklı kentlere ihtiyacımız var.

Yeşil Toparlanmanın Finansmanı

Kentlerin pandemi sonrasında iklim açısından nötr bir ekonomiye geçişlerinin özel yatırımları ve kamu yatırımlarını artıran bir yeşil toparlanma kapsamıyla çerçevelenerek finanse edilmesi hayati önem taşıyor.

Günümüzün ekonomik koşullarında yerel yönetimler, kalkınma süreçlerini finanse ederken ve dış kaynaklara daha fazla erişim sağlarken çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yerel finans çerçevesi, erişim sorununa yanıt olarak üç temel çözümü bir araya getiriyor: Şehirler için Yatırım Tesisi (CIF), Sürdürülebilir Şehirler için BM-Habitat/UNCDF Garanti Kolaylığı, Hızlı Öz Kaynak Gelir Analizi (ROSRA) projeleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Dünyanın dört bir yanından kentler, çeşitli modeller uygulayarak kentsel yeşil dönüşüm yolculuğuna çıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Habitat, Dünya Ekonomik Forumu ortaklığıyla mevcut fonların dağıtımına destek olmak amacıyla şehirler ve topluluklar için Yerel Yatırım için Küresel Ortaklığı kurdu. Ortaklıklarla şehirler ve topluluklar için yerel bir finans çerçevesi oluşturulabilecek, mevcut fon ve finansmanın en büyük etkiyi yaratabilecek yerlere dağıtılması sağlanabilecek ve farklı deneyimler paylaşılabilecek.

Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author