#ekoIQ Araştırma Enerji CEO’larının Risk Sıralamasında İklim Değişikliği Gerilerde
Araştırma

Enerji CEO’larının Risk Sıralamasında İklim Değişikliği Gerilerde

iklim değişikliği

KPMG’nin 2022 Küresel Enerji Sektörü CEO Araştırması’na göre enerji CEO’larının sadece %9’u iklim değişikliğinin en önemli risk olduğunu söyledi. Bu oran 2021’de %35 seviyesindeydi. 

Jeopolitik gerilimler, devam eden pandemi ve belirsiz ekonomik iklimin neden olduğu çalkantılı bir ortamda KPMG’nin gerçekleştirdiği 2022 Küresel Enerji Sektörü CEO Araştırması enerji CEO’larını bekleyen zorlukları ve fırsatları da ortaya çıkardı. Petrol, gaz, enerji, yenilenebilir enerji ve kamu hizmetleri alanlarında 138 enerji CEO’sunun katılımı ile yapılan anketin sonuçları ekonomik görünüm, teknoloji, yetenek ve ESG (çevre, sosyal, yönetişim) olmak üzere dört ana başlık altında yayımlandı.

Ekonomi: Enerji Sektörü CEO’ları Resesyon Bekliyor

Anket sonuçlarına göre enerji sektörü CEO’larının %87’si önümüzdeki 12 ay içerisinde bir resesyon yaşanabileceğini söylüyor. CEO’ların %59’u bu resesyonun hafif ve kısa süreli olacağını düşünürken %75’i önümüzdeki üç yılda yaşanması beklenen büyümeyi tersine çevireceğine inanıyor.

Enerji CEO’ları bir resesyona hazırlanıyor olsalar da birçoğu önümüzdeki üç yıl içinde ekonominin geneli, enerji sektörü ve kendi şirketleri için büyüme beklentileri konusunda iyimser olduklarını da ifade ediyor. CEO’ların %71’i küresel ekonominin büyüme potansiyeli konusunda kendilerine güvendiklerini ya da çok güvendiklerini belirtirken %85’i de enerji sektörü ve kendi kuruluşları hakkında kendilerine güvendiklerini ya da çok güvendiklerini söylüyor.

Ekonomik durgunluğun etkilerini hafifletmek için önlemler alan CEO’ların %41’i tedarik zincirindeki bozulmalara karşı tedarik zincirlerini çeşitlendireceklerini, %36’sı ise bunu altı ay içinde yapmayı planladıklarını söylüyor. CEO’ların %49’u önümüzdeki altı ay içinde çalışan sayılarını düşürmeyi planladıklarını belirtiyor.

Teknoloji: Gelişmekte Olan/Yıkıcı Teknoloji İlk Sırada

Teknoloji alanında ise 2022’de enerji CEO’larının %16’sı gelişmekte olan/yıkıcı teknoloji riskini şirketlerinin üç yıllık büyüme beklentisinin önündeki en öncelikli risk olarak belirliyor. 2021’de bu oran %8 seviyesindeydi.

Bu endişe CEO’ları geri adım atmaya ve dijital stratejileri hakkında dikkatlice düşünmeye yönlendiriyor. Nitekim CEO’ların %37’si jeopolitik zorlukları neden göstererek dijital dönüşümlerine ara verdiklerini söylüyor. %47’si ise önümüzdeki altı içinde dijital dönüşümlerine ara vereceklerini belirtiyor.

Enerji CEO’larının %75’i sağlam bir siber stratejinin paydaşlarla güven oluşturmak için kritik önem taşıdığına inanıyor. %73’ü de jeopolitik belirsizliğin, özellikle de Ukrayna’da devam eden savaşın, kurumlarında bir siber saldırıya ilişkin endişeleri artırdığı konusunda hemfikir. Bununla birlikte, enerji CEO’larının yarısından azı (%44) kurumlarının bir siber saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu düşünürken %31’i hazırlıksız olduğunu düşünüyor. Saldırıya karşı çok hazırlıklı olduğunu düşünenlerin oranı sadece %2. Bu oran iki yıl önce %22 seviyesindeydi.

ESG: Şirketlerin ESG Stratejileri ve Performansları Artık Herkesin İlgi Odağında

Enerji CEO’larının %66’sı yatırımcılar, düzenleyiciler ve müşteriler gibi paydaş gruplarının ESG alanındaki şeffaflığın ve raporlamaların artması yönünde taleplerinin giderek artığını söylüyor. CEO’ların yarısından azı (%48) ESG performansının finansal performans ile ilişkili olduğunu düşünüyor. Ankete katılan enerji CEO’larının %50’si beklenen resesyon nedeniyle önümüzdeki altı ay içinde ESG aktivitelerini duraklatacaklarını veya yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklarını belirtiyor. %36’sı ise halihazırda ESG aktivitelerini durdurduklarını belirtiyor.

Ankete göre ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırısı nedeniyle elektrik ve altyapı sektörü CEO’larının %75’i ve petrol ve doğalgaz CEO’larının %80’i Rusya ile iş ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Her iki sektörden de ankete katılan CEO’ların %20’si önümüzdeki üç yıllık büyüme hedeflerine ulaşabilmek için jeopolitik riskleri yönetmenin kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.

Sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Elektrik ve Altyapı Sektör Lideri Orhan Turan “Bu ankette CEO’ların iş ve ekonomik duruma dair önümüzdeki üç yılı kapsayan görüşlerini ve perspektiflerini topladık. CEO’lara endişe ettikleri en büyük riskler sorulduğunda; faiz oranları, enflasyon ve resesyon ilk üç sırayı alıyor.  Bununla birlikte CEO’lar şirketlerinin büyüme beklentileri konusunda iyimser olduklarını da ifade ediyor. 2020 ve 2021 yıllarında çevresel/iklim değişikliği riski kuruluşlarının büyümesine yönelik en büyük tehdit olarak görülüyordu. 2022 anketimizde ise iklim değişikliği, ilk riskler arasında yer almadı ve sadece %9’luk bir kesim bunun en önemli risk olduğunu söyledi, 2021’de bu oran %35 seviyesindeydi. Bu sonuç da anketimizden çıkan diğer çarpıcı bir sonuç oldu” dedi.

About Post Author