Enerji

“Enerjide Sürdürülebilirlik Çok Önemli Bir Rol Oynuyor”

sürdürülebilirlik

Sanko Enerji’nin ilk kez yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun kamuoyu ile paylaşılması dolayısıyla konuşan Sanko Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, yenilenebilir enerjinin kendi kaynaklarımız olduğunu vurguladı ve “Enerjinin cari boyutunun yanı sıra sürdürülebilirlik boyutu da var. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu etkilerle çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimizin endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla enerjide sürdürülebilirlik çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

Sanko Enerji’nin ilk kez yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Covid-19 pandemisi ile hayatımızın çok değiştiğini belirten Sanko Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, “Bizim hayatımızın değişmesinden bağımsız olarak enerji dünyası da çok değişti. Önce pandemi, akabinde Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşı, ondan sonra Çin’de yaşanan ekonomik daralmanın dünya enerji piyasalarındaki etkisi derken özellikle doğalgaz ve kömür fiyatları inanılmaz seviyelere çıktı” dedi.

“Petrol, Doğalgaz ve Kömür Fiyatlarındaki Ani Yükseliş Enerji Piyasasını Etkiledi”

Geçtiğimiz yıl, Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Erdem, “Petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının bir anda yükselmesinin elektrik piyasasına çok ciddi etkisi oldu. Bu etki hiç kimsenin öngörmediği seviyelerde piyasa fiyatlarıyla karşılaşılmasına sebep oldu. Türkiye de bundan maalesef sebeplendi” diye konuştu.

“Türkiye’nin gerek yenilenebilir enerji gerekse konvansiyonel elektrik enerjisi alanlarında baz yük dediğimiz üretim kabiliyetleri ile birlikte en azından fiyatlarda oynama olsa bile arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşanmadı. Bu bizim için önemli bir gösterge” değerlendirmesinde bulunan Erdem, Türkiye’de geçtiğimiz 30 yıl içinde özellikle yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda doğru bir strateji izlendiğini dile getirdi.

“Uygulamalar güneş ve öncelikli olarak rüzgar, her ne kadar toplumsal tepki çekse de hidroelektrik santralları, jeotermal kabiliyetimiz ile neredeyse toplam üretimin yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme imkanı veriyor bize” değerlendirmesinde bulunan Erdem, yenilenebilir enerjinin kendi kaynaklarımız olduğunun altını çizdi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığı ölçüde, cari açık üzerindeki enerji bağımlılığının getirmiş olduğu yükün de hafifletileceğini sözlerine ekleyen Erdem, enerjinin cari boyutunun yanı sıra sürdürülebilirlik boyutunu da ele aldı: “Özellikle geçtiğimiz beş-altı yıl içerisinde iklim koşullarının değiştiğini bu yıl da olmak üzere çok net bir şekilde yaşadık. Nisan aylarındaki yağışları almasaydık ülke olarak çok ciddi kuraklık çekiyor olacaktık. Bu küresel ısınmanın ne kadar etkisi altında kalacağımızın bir göstergesiydi. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu etkilerle çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimizin endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik burada çok önemli bir rol oynuyor.”

Yenilenebilir Enerji Alanındaki İstihdam Artıyor

Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, son bir yıldır üzerinde çalıştıkları raporun aslında yönetişim sistemlerini sürdürülebilir kılmak, hem çevre hem de şirket için uzun yıllar katma değer sağlayacak bir yapıyı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Yıldırım, Türkiye’nin geçtiğimiz 20 yıl içerisinde, enerjideki trendleri dünyada en iyi okuyan birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek özellikle rüzgar enerjisinde önemli yol kat edildiğini, bir türbinin %60-65’ini imal etme noktasına gelindiğini ve 20 bin-30 bin kişinin istihdamının sağlandığını söyledi.

Yıldırım, Sanko Enerji olarak bugüne kadar 1,7 milyar dolar yatırımla 16 santral ve 1.000 MW’lık kurulu güç gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki 10 yılda da büyük bölümü mevcut santrallardaki hibrit bazlı kapasite artışlarından, 400 MW’lık kısmı da bataryalı RES-GES yatırımlarından gelmek üzere 1.000 MW daha kurulu güç gerçekleştirmek istedikleri bilgisini aktardı.

Raporla ilgili bilgi veren Sanko Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen ise “Birleşmiş Milletler’in çevresel sosyal yönetişimde ortaya koyduğu sürdürülebilirlik amaçları var ve 7. Başlık da erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak açısından bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu raporla bunları analiz etmeye çalıştık, iyileştirmeye açık alanlar var mı yok mu bunları değerlendirip bu raporları bundan sonra da yayımlamaya devam edeceğiz” dedi.

About Post Author