#ekoIQ Enerji Fosil Yakıtlardan Elektrik Üretiminde Gerileme Gözleniyor
Enerji

Fosil Yakıtlardan Elektrik Üretiminde Gerileme Gözleniyor

Bir analize göre, küresel elektrik talebinin %38’ini oluşturan 107 ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az beş yıl önce pik yapmasının ardından düşüşe geçti. Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, “Bu, rüzgar ve güneş enerjisinin başarısı. Küresel elektrik sektöründe fosil yakıtlardan üretimin gerilediği yeni bir dönemin eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Londra merkezli enerji araştırma kuruluşu Ember’in analizine göre, fosil yakıtlardan üretim 2022’de yıllık bazda %1,2 arttı. Bu artış, 2011-2021 dönemindeki %1,6’lık ortalamanın altında kaldı. Fosil yakıtlardan elektrik üretimi 215 ülkenin 107’sinde en az beş yıl önce pik yaptı ve bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

Küresel elektrik talebinin %38’ini oluşturan bu ülkelerde elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar son 10 yılda yaklaşık %20 geriledi. Bu ekonomilerden 78’i, 2000’ler itibarıyla temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimlerini artırarak fosil yakıtların payını azaltmaya başladı.

Küresel elektrik talebinin %50’sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az bir yıl önce pik yaptıktan sonra düşüşe geçti. Avrupa Birliği (AB) fosil yakıtlardan üretimde en yüksek seviyesine göre %30, Okyanusya ve Kuzey Amerika’da sırasıyla %20 ve %15 geriledi. Afrika’da fosil yakıtlardan elektrik üretiminin yatay seyir izlediği görülürken Latin Amerika ve Karayipler’de de yaklaşık 10 yıldır benzer eğilim gözlendi.

Fosil yakıtlardan elektrik üretiminin zirve yapmasının beklendiği bölgeler Asya ve Orta Doğu olarak öne çıkıyor. Ember’e göre, fosil yakıtlardan elektrik üretimi küresel ölçekte pik seviyeye doğru ilerliyor ve bu eğilim elektrik sektöründen kaynaklı emisyonların yapısal olarak düşeceği yeni bir dönemi başlatıyor.

Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, verilere ilişkin değerlendirmesinde, birçok ülkede fosil yakıttan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, “Birçok ülkede bu düşüş, elektrik talebindeki artışa rağmen gerçekleşti. Bu, rüzgar ve güneş enerjisinin başarısı. Birçok gelişmekte olan ülkede de, fosil yakıtlardan elektrik üretimi pik yapmaya yakın. Küresel elektrik sektöründe fosil yakıtlardan üretimin gerilediği yeni bir dönemin eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

About Post Author