Atık

“Geridönüşüm Çok Paydaşlı Bir Süreç”

geridönüşüm

ÇEVKO Vakfı, Dünya Geri Dönüşüm Haftası için yayımladığı mesajında sürdürülebilir bir dünya için büyük önem taşıyan geridönüşümün, toplumun farklı kesimlerini kapsayan çok paydaşlı bir süreç olduğuna vurgu yaptı.

Tüm dünyada 18-24 Nisan aralığı Dünya Geri Dönüşüm haftası olarak kutlanıyor. ÇEVKO Vakfı da geri dönüşüm haftası için bir mesaj yayımladı. Mesajda geridönüşüm sürecinin çok paydaşlı ve toplumun farklı kesimlerini kapsadığı hatırlatıldı.

Sürdürülebilir bir dünya için tüm bireylere sorumluluk düştüğünü belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Atıkların aslında birer kaynak olduğunu unutmamalıyız. Atıklar geridönüşüm sürecine sokularak yeni ürünlerin üretilmesinde ham madde olarak kullanılır. Geri dönüştürülmüş atıkların ham madde olarak kullanılması sayesinde, enerji tasarrufu sağlanır; su, ağaçlar vb. doğal kaynaklar korunur. Üretim maliyeti düşer, yeni iş olanakları yaratılır, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanır” dedi.

“Her şeyden önemlisi, gelecek kuşaklara daha mutlu olacakları, daha yaşanılır bir çevre ve kullanabilecekleri doğal kaynaklar bırakılır. Bu değer zincirinin başlangıç noktasını da bireyler olarak bizler ve olumlu davranışlarımız oluşturuyor” diye konuşan İmer şunları söyledi: “Öte yandan, atıkların ham madde olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak, yani geridönüşüm için evlerimizde atıklarımızı ayrı olarak biriktirmek ve geri dönüşümlerini sağlamak da sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu konularda duyarlılık gösteren her birey, bu olumlu davranışların en yakınlarından başlayarak çevresinde yaygınlaşması ve bu konuda bilincin ve farkındalığın artması için gönüllü katkı sağlayabilir.”

ÇEVKO Vakfı’nın 2005 yılından 2020 yılına dek geçen 15 yılda yaklaşık 7,5 milyon ton ambalaj atığının toplanarak geri dönüştürülmesini sağladığını belirten İmer, “Vakfımız bu çalışmayı binlerce ekonomik işletmenin yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi için onların mali desteği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu modeliyle gerçekleştirmiştir. Atık yönetimi alanında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, ülkemizde 2020 yılından sonra ambalaj ve diğer atıkların yönetimi ile ilgili sorumluluğu tümüyle kamu otoritesi üzerine almıştır. Ekonomik işletmeler ise devlete geri kazanım katılım payı öder duruma gelmiştir” dedi.

“Geridönüşüm bir Kültür Konusu”

Geridönüşümün toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren bir kültür konusu olduğunu belirten Mete İmer, “Günlük yaşam alanlarımızda kullandığımız ürünlerin ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmek ve bunları mahallelerimizde yer alan ambalaj atık noktalarına atmak basit, ancak etkili bir adımdır. Mahallesinde bir atık noktası bulunmayan bireyler, belediyeleriyle bu konuda temasa geçebilir” şeklinde konuştu ve ÇEVKO Dijital Çözümleri’nin, bu konuda belediyelerin, kamu kuruluşlarının ve ticari işletmelerin yaşamını kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir yaşama katkı sağlayacak tercihler konusunda daha fazla bilgi almak, bu konuda toplumun bilinçlenmesine yardımcı olacak, farkındalığı yaygınlaştıracak faaliyetlerin bir parçası olmak isteyen herkesi, ÇEVKO Vakfı Gönüllüsü olmaya davet eden Mete İmer, “Etkinliklerimize aktif gönüllü katılımın yanı sıra sürdürülebilir atık yönetimine bireysel katkı konusunda çevrelerine örnek oluşturmak, bilinçlendirme çalışmalarımızda yer almak ve sürdürülebilir bir dünya için gönüllü katkısı sağlamak isteyen herkes, Vakfımızın internet sitesi üzerinden ÇEVKO Gönüllüsü olmak için başvurabilir” dedi.

About Post Author