İklim

“İklim Adaptasyonu Ölüm Kalım Meselesi”

Dünya Meteoroloji Örgütü, her yıl 23 Mart’ta, bundan 74 yıl önce kurucu sözleşmesinin yürürlüğe girdiği günü anıyor. Dünya Meteoroloji Günü’nde, meteoroloji ve hidroloji hizmetlerinin önemine dikkat çekilmekle birlikte sunulan hizmetlerin toplumun güvenliği ve refahı ile arasındaki ilgi vurgulanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 13’ün “iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil önlemler alma” taahhüdünü benimseyen Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), SKA 13’te kaydedilen ilerlemenin diğer tüm SKA’lardaki ilerlemenin temelini oluşturduğunu savunuyor.

WMO’nun çalışmaları; açlığın ve yoksulluğun azaltılması, sağlık ve refahın iyileştirilmesi, temiz suya erişimin güçlendirilmesi, uygun fiyatlı ve temiz enerjinin sağlanması, biyoçeşitliliği koruma, kentlerimizi ve topluluklarımızı iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirme alanlarında devam ediyor.

İklim ve su kaynaklarının durumunu izleyen WMO, seragazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bilimsel bilgiler sağlıyor. Aynı zamanda örgüt, iklim uyumunu desteklemek için iklim hizmetleri ve erken uyarı sistemlerinden bildirimler paylaşıyor. Çünkü hava durumuna ve iklime dair tahminler yapmak gıda üretimini artırırken dünya üzerindeki açlığın azalmasına da yardımcı oluyor. Hastalıkların sıklığını, dağılımını ve hastalık oluşumunu etkileyen faktörleri inceleyen ve bu hastalıklara karşı hedefleri ve yöntemleri belirlemekte epidemiyoloji kullanılıyor. Epidemiyoloji ve iklim bilgilerinin entegre edilmesi ise iklime duyarlı hastalıkların anlaşılmasına ve yönetilmesine yardımcı oluyor.

İklim Eylemi için Çağrı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, Dünya Meteoroloji Günü için yaptığı açıklamada, sundukları hizmetlere işaret ederken iklim eyleminin farklı insanlar için farklı anlamlar taşıdığını belirtti. Saulo, “İklim eyleminin vazgeçilmezliği ve aciliyeti herkesin hemfikir olduğu bir gerçek. Ve bu herkes için bir çağrı” dedi.

“Ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz” diyen Saulo, WMO’nun 150 yıldır verileri ve iyi uygulamaları paylaştığını dile getirerek şunları söyledi: “Tarihsel gücümüze dayanarak seragazı azaltımını desteklemek için bilgi sağlıyoruz. Bu amaçla Dünya Meteoroloji Örgütü’nün, Küresel Seragazı İzleme Programı’nı başlattık. Karar verme ve iklim eylemini desteklemek için daha fazla ölçüm yapmamız gerekiyor. İklim adaptasyonu bir zorunluluk, birçok insan için ise zorunluluktan çok, bir ölüm kalım meselesi!”

“İklim Hizmetleri Daha Erişilebilir Olmalı”

Günümüzde pek çok ülkenin halklarını korumak için erken uyarı sistemlerini sağlayamadığını dile getiren Saulo, bu nedenle küresel topluluğun bir parçası olarak “Herkes için Erken Uyarı” girişimini başlattıklarını söyledi. Saulo, girişimin 2027 yılı sonuna dek dünyadaki her insanın zamanında, güvenilir ve hayat kurtaran hava ve iklim riski bilgilerine erişmesini hedeflediğini aktardı.

İklim ve havanın; rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji sistemlerini, tarımsal üretimi, balıkçılık, ulaşım, sağlık gibi neredeyse her faaliyeti etkilediğine dikkat çeken WMO Genel Sekreteri, “İklim bilimini hizmetlere dönüştürmek için daha fazlasını yapmamız, daha erişilebilir hale getirmemiz ve daha verimli kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Günümüzde gösterilen çabaların gelecek nesillerin yaşamını belirleyeceğini vurgulayan Saulo, iklim eyleminin ön saflarında ve işbirliği içinde durmanın önemine dikkat çekti.

About Post Author