Enerji

İnşaat Alanı 5 Bin Metrekareden Büyük Binalarda Yenilenebilir Enerji Zorunluluğu Başlıyor

yenilenebilir enerji

Normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’a geçiş, 1 Ocak’ta zorunlu hale geliyor. Buna göre, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesi zorunluluk taşıyacak.   

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar konseptine geçiş, aşamalı olarak 1 Ocak’ta zorunlu hale getiriliyor.

İlgili düzenleme, Türkiye’nin beyan ettiği 2053 net sıfır emisyon binalar hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı. Buna göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az “B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az %5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.

Türkiye’nin Enerji İthalatı Faturasında Düşüş Hedefleniyor

Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama %25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak. Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. 1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az %10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirildi.

Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması, 2025’ten itibaren ise yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

About Post Author