Gıda

İstanbul Barometresi’nin Kasım Raporu Gıda Sorununa İşaret Etti

gıda

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım ayı raporuna göre, İstanbulluların yeterli gıdaya erişebilecekleri konusunda endişesi arttı. Katılımcıların %70,3’ü ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamadığını belirtirken katılımcıların %62,4’ü Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü aktardı.

İstanbul’un geleceğinin bilimsel koordinasyonla planlanması amacıyla 12 Şubat 2020’de kurulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA), küresel sistem içerisinde İstanbul’un rolünü,vizyonunu, gideceği yönü belirlemeyi ve İstanbul’un gerçek sorunlarına bilimsel, akılcı ve kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İPA tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırması İstanbulluların evdeki gündemlerinden İstanbul ve Türkiye gündemine, duygu durumlarından ekonomik durumlarına dek birçok başlıkta İstanbul’a dair bilgiler veriyor. İstanbullularla telefon anketi yapılarak elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılıyor.

İPA tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım ayı raporuna göre İstanbulluların yeterli gıdaya erişebilecekleri konusunda endişesi arttı. Veriler, katılımcıların %64,7’sinin evde en çok ekonomik sorunların konuşulduğunu, ekonomik sorunları ise terör saldırısı ve ailevi sorunların takip ettiğini gösteriyor. Rapora göre Kasım ayında İstanbul’un gündeminde de ilk sırada ekonomik sorunlar yer aldı. Bu gündemi İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlama ve sığınmacılara yönelik tartışmalar oldu.

Katılımcıların %66’sı Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşabileceğinden endişeli olduğunu belirtti. Katılımcıların %70,3’ü ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamadığını belirtti. Geçen aya göre incelendiğinde bu oranda artış görüldü. Aynı zamanda katılımcıların %62,4’ü Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

Araştırmaya göre, Kasım ayında katılımcıların %47,9’u geçinemediğini belirtti. Kasım ayında katılımcıların %23,8’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %24,1’i aslında pek geçinemediğini, %39’u kıt kanaat geçinebildiğini, %13,1’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. Geçen aya göre bakıldığında geçinemediğini belirtenlerin oranında artış görüldü.

About Post Author