Sivil Toplum

Nükleer Silahların Yayılmasını Engelleyebilir miyiz?

5 Mart “Dünya Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Farkındalığı Günü”nde küresel kamuoyunun silahsızlanma çabaları destekleniyor. Gün kapsamında; barış ve güvenliğin artırılmasına, silahlı çatışmaların önlenmesine ve sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ayrıca silahlardan kaynaklanan acıların azaltılması için düzenlenen eğitimlerle kamusal farkındalık oluşturuluyor.

Kitle imha silahları, özellikle de nükleer silahlar, yıkıcı güçleri ve oluşturduğu tehditler nedeniyle birincil endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar dışındaki savaş araçlarına konvansiyonel silahlar adı veriliyor. Konvansiyonel silahlardaki aşırı yığılmanın yanı sıra yasa dışı silah ticareti de uluslararası barışı, güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye atıyor.

Otonom silahların uluslararası düzeyde kabul edilmiş tek tip bir tanımı bulunmamakla birlikte bağımsız hareket edebilen bu silahlar, insana gereksinim duymaksızın hedef belirleyip bu hedefe saldırabiliyor. Son yıllarda otonom silahlara yönelim de küresel güvenliği tehdit ediyor. Yerleşim yerlerinde kullanılan patlayıcı silahlar ise sivillerin yaşamını yitirmesine sebep oluyor.

Barış için Kamusal Farkındalık

Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan bu yana, çok taraflı silahsızlanma ve silahların sınırlandırılmasına yönelik hedefleri, örgütün uluslararası barış ve güvenliği koruma çabalarının merkezinde konumlanıyor. Her yıl 5 Mart‘ta, BM tarafından “Dünya Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Farkındalığı Günü” düzenleniyor. Böylelikle küresel kamuoyunun silahsızlanma çabaları destekleniyor. Barış ve güvenliğin artırılmasına, silahlı çatışmaların önlenmesine ve sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Silahlardan kaynaklanan acıların azaltılması için düzenlenen eğitimlerle kamusal farkındalık oluşturuluyor.

“Silahlanma Ciddi Kaygılara Yol Açıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; tüm üye devletleri, BM kuruluşlarını, sivil toplumu, akademiyi, medyayı ve bireyleri uluslararası günü anmaya davet ediyor. Konu ile ilgili bir mesaj paylaşan BM Genel Sekreteri António Guterres, bu yıl Uluslararası Dünya Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Farkındalığı Günü’nün artan askeri harcama seviyeleri, derinleşen jeopolitik gerilimler ve dünya ölçeğinde yükselen şiddetli çatışmaların sürdüğü bir zamanda düzenlendiğini belirtti.

Nükleer silahlara dair endişelerini dile getiren Guterres, “Yasa dışı küçük ve hafif silahların yayılması, patlayıcıların yerleşim yerlerinde kullanılması ve yapay zeka da dahil olmak üzere yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin giderek artan askeri uygulamaları ciddi kaygılara yol açıyor” dedi.

5 Mart’ın öneminden söz eden BM Sekreteri, Dünya Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Farkındalığı Günü’nün yalnızca barışçıl bir gelecek için değil, günümüzdeki varlığımız için de son derece kritik olduğunu vurguladı. “Liderler, ölümcül silahların yayılmasını ve kullanılmasını önleyen sistemleri ve araçları güçlendirerek barışa yatırım yapmalı ve silahsızlanma çözümleri geliştirmeli” diye konuşan Guterres, mesajının sonunda şunları söyledi: “Bu önemli günde, hep bir ağızdan tek bir sesle konuşalım. Bu çılgınlığa son verme zamanı geldi. Şimdi silahsızlanmaya ihtiyacımız var!”

About Post Author