Ekonomi

Pandemi, Tüketicileri ve Markaları “Daha Çevreci” Yaptı

pandemi

Mastercard Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yapılan sürdürülebilirlik araştırması, pandemi sırasında tüketicilerin daha çevreci bir tutum sergilediklerini ve aynı zamanda çevre duyarlılığına sahip olan markalara ilgi duymakla kalmayıp bu konuda çalışma yapmaları için onları zorladıklarını da ortaya koydu. 

Mastercard tarafından Mastercard Sürdürülebilirlik Akademisi’nce yürütülen ve 24 ülkede gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırması, pandemi sırasında, tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmada ankete katılanların %54’ü çevre ve sürdürülebilirlik konularının önemini pandeminin de etkisiyle kavradıklarını belirtirken %85’i çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduklarını belirtti. Araştırma sonuçları, Türkiye’de de tüketicilerin benzer bir yönelim içinde olduklarını gösterdi.

Türkiye’de Toplumun %86’sının Çevre Duyarlılığı Pandemi Sonrasında Arttı

Sonuçlara göre Türkiye’de toplumun %86’sının çevre duyarlılığı pandemi sonrasında artış gösterirken %93’ü çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla bireysel mücadele konusunda çaba harcıyor. Aynı araştırmada toplumu olumlu anlamda etkilemede sürdürülebilirlik üzerine yürütülen sosyal medya kampanyalarının önemli rolü olduğu görüldü. Katılımcıların %54’ü belgeseller, %36’sı YouTube içerikleri ve %33’ü sosyal medya kanallarında ilgili kampanyalarla karşılaştığını ifade etti.

Araştırma aynı zamanda tüketicilerin çevre duyarlılığına sahip olan markalara ilgi duymakla kalmayıp bu konuda çalışma yapmaları için onları zorladıklarını da ortaya koydu.

About Post Author