Ekonomi

Şirketlere “Döngüsel Ekonomi” Desteği

döngüsel

Geçen yıldan bu yana yürütülen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) tamamlandı. Proje çerçevesinde üç sektörden 21 şirkete döngüsel ekonomiye geçiş ve kaynak verimliliği için destek sağlandı.

İklim krizi ile mücadelede kritik eşiklerin öngörülenden önce aşılması ile yaşamsal kaynaklar tükenme noktasına geldi. Bu noktada net sıfır karbon ve yeşil dönüşümü hızlandırmak üzere AB Yeşil Mutabakatı gibi dünya ticaretini iklim krizine göre düzenleyen uygulamalar devreye alınmaya başladı. SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi 2022 yılında başladı. 18 ay süren ve 14 Ağustos’ta kapanışı gerçekleştirilen projede üç sektörden 21 şirkete döngüsel ekonomiye geçiş ve kaynak verimliliği için destek sağlandığı açıklandı.

İstanbul sanayisinde tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörleri ile değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında; şirketlere, döngüsel ekonomi, değer zincirinde kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim gibi AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili konularda birebir analiz, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi. Eylem planları ve uygulamaya yönelik işbirlikleri oluşturuldu. Düzenlenen seminerler ile 400’ün üzerinde şirketten, 800 kişiye ulaşılırken gerçekleşen eğitim ve sertifika programlarından 150’ye yakın profesyonel yararlandı.

“Döngüsellik Oranı Dünyada ve Ülkemizde Potansiyelin Gerisinde”

İklim krizi ile mücadelede döngüsel ekonomi kaçırılmaması gereken önemli bir fırsat olduğunu belirten SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, “Döngüsellik oranı dünyada ve ülkemizde potansiyelinin epey gerisinde. Ülkemizde de AB Yeşil Mutabakat uyum sürecinde sürdürülebilirlik politikaları ile desteklenen Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve stratejik önceliklerimiz arasında yer alan atık yönetimi hem çevresel hem de ekonomik boyutuyla iklim krizi ile mücadelede iş dünyası için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.

Çalkıvik konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İstanbul sanayisinde üç önemli sektöre döngüselliğin ve kaynak verimliliğinin artırılmasına destek olmak bizim için kıymetli bir kazanım.  Diğer yandan 400’ün üzerinde şirketten profesyonellere döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayakizi ve AB Yeşil Mutabakatı konularında eğitimler ve seminerler yaparak farklı sektörlerde farkındalık yarattık ve kapasite gelişimine katkı sağladık. DEKVEP SKD Türkiye’nin somut adımlar ve ölçülebilir çıktılar üretme hedefi doğrultusunda gerçekleşen bir proje oldu.”

“Yeşil Dönüşüm ile AB Pazarındaki Fırsatlara Odaklanmak İstiyoruz”

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Burçin Değirmencioğlu, “AB Yeşil Mutabakatına uyum için enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve çevre dostu teknolojilerinin kullanılarak emisyonları azaltacak tedbirlerin alınması sektörlerimiz için en büyük pazar halindeki Avrupa’da rekabet gücümüzün korunması adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

Burçin Değirmencioğlu, “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi kapsamında yürütülen temiz üretim ve döngüsellik analizleri doğrultusunda firmaların bu alanlara yönelik gelişim ve fırsat alanlarının belirlenmesi, önerilerin geliştirilmesi ve firmalarda bu alanlardaki faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefleyerek bir dizi çalışma gerçekleştirdik. DEKVEP projemizin yanında İSO olarak üyelerimizin yeşil dönüşümü için farklı projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede AB Yeşil Mutabakatı’nın sanayi firmalarımız için bir engel olarak görülmesinden ziyade yeşil dönüşüm ile birlikte AB pazarındaki fırsatlara odaklanmak istiyoruz” diye konuştu.

About Post Author