Ekonomi

SKA Öncüleri Dönüşüm için İlham Veriyor

Tek bir sözün nesiller sonra dahi insanlara ilham verdiğini görüyoruz. Bundan 20 yıl önce 40 şirketin öncülüğünde hayata geçen UN Global Compact durumun en güzel örneklerinden biri. UN Global Compact, bugün dünya genelinde yaklaşık 16 bin şirketi sorumlu iş yapmak için harekete geçiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu haline geldi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, hayal ettiğimiz geleceğe ulaşmamız için iddialı bir yol haritası sunuyor. Dünya genelinde yoksulluğun sona ermesi, iklim değişikliğinin 1,5 derece ile sınırlanması, kimseyi geride bırakmadan eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerin sağlanması, eşitsizliklerin sona ermesi gibi tüm dünyanın yıllardır üzerinde çalıştığı küresel sorunların acilen çözüme ulaşması gerekiyor. Ajanda bu ölçüde iddialı olunca akıllarda şu soru oluşabiliyor: “Tek bireyin veya şirketin çabalarının bizi daha iyi bir geleceğe götürmesi mümkün mü?” Evet, mümkün ve tarih bunun örnekleri ile dolu. Siyasetten bilime, spordan sanata birçok alanda tek kişinin yaktığı meşale, bugün milyarlarca insanın hayatını aydınlatıyor. Tek bir sözün nesiller sonra dahi insanlara ilham verdiğini görüyoruz. Bundan 20 yıl önce 40 şirketin öncülüğünde hayata geçen UN Global Compact durumun en güzel örneklerinden biri. UN Global Compact, bugün dünya genelinde yaklaşık 16 bin şirketi sorumlu iş yapmak için harekete geçiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu haline geldi. UN Global Compact tarafından SKA öncüleri belirleniyor.

UN Global Compact Tarafından SKA Öncüleri Belirleniyor

2030 yılında adil ve sürdürülebilir geleceğe ulaşmak için alışageldiğimiz yöntemler ve denenmiş çözümler ne yazık ki yetersiz. Ufkumuzu genişletmeye, daha önce denenmemiş yolları araştırmaya ve hayal gücümüzü zorlayan, radikal ve inovatif çözümlere ihtiyacımız var. Bu noktada iş dünyası geniş coğrafyalara yayılan değer zinciri, kaynakları ve hızlı inovasyon yapabilme kapasitesi ile SKA’lara ulaşmada önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. UN Global Compact 2016 yılından bu yana her yıl; dünya genelinde insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 İlke’ye uyarak SKA’lara ulaşmak için şirketlerinde projeler hayata geçiren SKA Öncülerini (SDG Pioneers) belirliyor. Projeleriyle şirketlerinde dönüşümü tetikleyen kişilerin hikayelerini yaygınlaştırarak daha fazla şirkete ilham vermeyi, daha fazla yenilikçi fikrin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

UN Global Compact üyesi şirketlerin her kademesinden çalışanların başvurabildiği bu unvan, önce yerel düzeyde belirlenerek ilan ediliyor ve açıklanan Öncüler küresel elemeye katılıyor. Küresel düzeyde belirlenen SKA öncüleri her yıl haziran ayında gerçekleştirilen UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugüne dek açıklanan SKA Öncüleri emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirliğin finansmanı, eğitim, okyanusların korunması gibi alanlarda pek çok projeyi hayata geçiriyor. Bu yıl, üye şirketler arasında SKA’lara katkı sunan projelere öncülük eden her kademeden çalışan arasından Türkiye SKA Öncüsü belirleme sürecini başlattık. Gelen başvurular idari inceleme ardından Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu, Birleşmiş Milletler, akademi ve sivil toplumu temsil eden seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Sürecin sonucunda Vodafone CEO’su Engin Aksoy, Dijital Tarım Projesiyle “2022 Global Compact Türkiye SKA Öncüsü” seçildi.

Dijital Tarım İstasyonları ile Ekonomiye 57 Milyon TL’lik Katkı

Vodafone’un Dijital Tarım Çözümü, sensör ve modüller aracılığıyla havadan ve topraktan alınan verileri analiz ederek tarımsal işletmeler için verimlilik odaklı öneriler sunuyor. Böylelikle üretim ve kalitede en az %25’lik artış gerçekleştirilebiliyor; üretim maliyetlerinde ise %50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.

Bu çözümü Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerine finansman desteği de sağlayan Vodafone, hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebilecekleri entegre bir dijital çözüm öneriyor. Dijital Tarım İstasyonlarının kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı gerçekleştirildi. Bu rakamın 23 milyon TL’si Dijital Tarım İstasyonu’nun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının yarattığı maliyet azalışından geldi. Rakamın 34 milyon TL’si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili Dijital Tarım İstasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının yarattığı rekolte artışından geldi.

Dijital Tarım projesiyle 2022 Global Compact Türkiye SKA Öncüsü seçilen Engin Aksoy, tüm küresel başvurular arasından belirlenecek 2022 SKA Öncüleri seçiminde Türkiye’yi temsil edecek. Sonuçlar, 1-2 Haziran’da online olarak gerçekleşecek UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde açıklanacak. Seçilen öncüler, yıl boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinlik ve platformlarda SKA’lara katkı sunan inovatif çözümlerini paylaşarak dönüşüm için ilham vermeye devam edecekler.

About Post Author