Ekonomi

SKD Türkiye: “Yeşil Dönüşüm Kaçınılmaz”

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Paris İklim Anlaşması’nı Meclisin onayına sunulması, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını gösterecek ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştıracak” dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik bağlayıcı kararlar almanın ve yaptırımları hayata geçirmenin oldukça önemli bir hale geldiğine dikkat çekti. Son dönemde Türkiye’de atılan adımların son derece olumlu olduğunu vurgulayan Edin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakatı yol haritası olarak benimseyip hayata geçirmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yakın zamanda 2050 yılında iklim nötr kıta olma yolunda FitFor55 (%55 hedefine uygunluk) başlığıyla kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak somut bir adım attı.

AB’de yaşanan bu değişim rüzgarı hem tüm dünyanın hem de Türkiye’nin gündemini gerek finansal kaynaklar gerek de yasal düzenlemeler açısından etkiliyor. Artık Türkiye’de, sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihtiyacımız olan yasal altyapıya dair umut verici gelişmeleri çok daha sık görmeye başladık.

Bu çerçevede Türkiye’de AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayınlanması, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kurulacağına dair Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Yeni Orta Vadeli Plan’da Yeşil Dönüşüm’e yer verilmesi yakın dönemde şahit olduğumuz olumlu gelişmeler arasındaydı.”

“Küresel Bir Oyuncu Olmaya Devam Edebilmek İçin Yeşil Dönüşüm Kaçınılmaz”

Pandeminin iklim krizinin göz ardı edilemez bir tehdit olduğunu ve son dönemde tüm dünyada yaşanan doğal felaketlerin de bu tehdidin boyutlarını gösterdiğini ifade eden Ebru Dildar Edin, “Dünyadaki Yeşil Dönüşüm gerekliliklerini yerine getiremediğimiz takdirde izole olacağız. Küresel ekonominin bir parçası olmaya ve gelişmiş ülkelerle ticaret yapmaya devam edebilmek için Yeşil Dönüşüm kaçınılmaz” uyarısında bulundu.

Belirlenecek strateji ve alınacak somut aksiyonların, Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğine dikkat çeken Edin, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Yeşil dönüşüm konusunda istikrarlı ilerleme için daha güçlü iklim politikalarına ve somut aksiyonlara ihtiyacımız var. Yeşil Dönüşümün en somut araçlarından bir tanesi ise Döngüsel Ekonomi. Gelişmiş ülkeler artık döngüsel ekonomiyi şart koşmaya başladı. İhracatımızda AB ülkelerinin payının %50 olduğunu düşünürsek, döngüsel ekonomiye uyumu acilen ajandamızın en üst satırına taşımalıyız. Elimizi çabuk tutmalı ve Paris İklim Anlaşması’nın imzacısı olarak bu konuda kararlılık sergilemeliyiz. Gerekli aksiyonları alamadığımız takdirde küresel ekonominin içindeki mevcut konumumuzu korumak mümkün olmayacak. Böylesi bir durum itibarımızı zedelemenin yanı sıra ticarette izole olmamıza da neden olabilir.”

Dönüşüm konusunda çözüm önerilerine değinen Ebru Dildar Edin, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “SKD Türkiye olarak Nisan 2020’de hayata geçirdiğimiz Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun şu anda 24 farklı sektörden 187 üyesi bulunuyor. Burada gerçekleştirilen işlemler sayesinde ise, 1 milyon 750 bin euro değere karşılık gelen 26 bin ton malzemenin geri kazanılması sağlandı. 60 şirketten 150 kişinin katıldığı Döngüsel İş Tasarımı Eğitimleri düzenlendi.”

About Post Author