Özel Sektör

Suna’nın Kızları, Kız Çocukların İyi Olma Hali için Bir Ekosistem Kuruyor

Suna’nın Kızları eğitim yolculuğu da bir yılı geride bıraktı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, “Günümüzde kız çocuklar, yoksulluktan iklim krizine kadar birçok yıkıcı sorunun tam ortasında yer alıyor. Bu sorunlardan en az şekilde etkilenmelerini ve hatta çözümlerinde aktif rol almalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın, iş insanı olan annesi Suna Kıraç’ın ideallerini geleceğe taşımak için başlattığı Suna’nın Kızları, eğitim yolculuğunda birinci yılını tamamladı. İpek Kıraç, Suna’nın Kızları’nın eğitime erişemeyen, eğitimini tamamlayamayan, nitelikli eğitim alamayan ve gelecek hayallerini gerçekleştiremeyen kız çocuklarına ulaşmak için yola çıktığını belirtti.

Kız çocukların eğitime erişmelerini, bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayacak ekosistemi yaratmak amacıyla, farklı alanlardan 32 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu beş ayrı çözüm ve destek topluluğu dört ay süren çalışmalarının sonucunu, bu sürede ürettikleri modelleri ve ortaklaştıkları aksiyon alanlarını paylaşmak için bir araya geldi.

STK temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturan toplantının ardından açıklama yapan İpek Kıraç, ekim ayından itibaren çözüm ve destek topluluklarının oluşturduğu modelleri pilot bölgelerde uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Kıraç, kız çocukların bedensel ve duygusal olarak iyi halde olmaları, öğrenmeye kesintisiz devam edebilmeleri, oyundan ve eğlenmekten geri kalmamaları, baskı altında olmamaları ve gelecekleri ile ilgili karar sahibi olmalarını sağlayacak bir ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

“Kız Çocukları Yıkıcı Sorunun Tam Ortasında Yer Alıyor”

İpek Kıraç, “Günümüzde kız çocuklar, yoksulluktan iklim krizine kadar birçok yıkıcı sorunun tam ortasında yer alıyor. Bu sorunlardan en az şekilde etkilenmelerini ve hatta çözümlerinde aktif rol almalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de kız çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim imkanlarına erişimleri çok önemli” dedi.

Kıraç şunları paylaştı: “Hedeflerimiz doğrultusunda, aileler, okullar, öğretmenler, karar vericiler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını daha berraklaştırırsak, dayanışma içerisinde birbirimizi destekleyen çalışmaları hayata geçirirsek, kız çocukların sözünü yükseltip, cumhuriyetimizin 100. yılında çocukların gücüne güç katabilirsek, büyük bir değişim yaratabileceğimize inanıyorum.”

Kolektif Etkiyle Bir Ekosistem Oluşacak

Ön hazırlık aşamasını Eğitim Reformu Girişimi ile işbirliği içerisinde gerçekleştiren Suna’nın Kızları, Türkiye’de konuyla ilgili aktörlerin yaptıkları çalışmaları analiz ederek katkı verilmesi gereken alanları tespit etmek için bir haritalama çalışması gerçekleştirdi. Haritalama çalışmasına, Türkiye’de kız çocukların eğitimi için çalışan, kız çocuklara yönelik faaliyetler düzenleyen ve kız çocukların eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüten 121 kurum ve bu kurumların gerçekleştirdikleri 279 proje dahil edildi. Haritalama çalışmasının ardından yol planını sivil toplum kuruluşları, kız çocuklar ve öğretmenlerle bir arada oluşturuldu.

Suna’nın Kızları, kolektif etki yaklaşımıyla kız çocukların iyi olma halini sağlayacak bir ekosistem yaratmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Mahalle Çözüm Topluluğu, Okul Çözüm Topluluğu, Kız Çocuk Çözüm Topluluğu, Araştırma Destek Topluluğu, Kız Çocuk Odaklı Tasarım Destek Topluluğu ile çalışmalarını sürdürdü.

About Post Author