Kent

Sürdürülebilir Bir Dünya ve Yapılaşma için Harekete Geçildi

sürdürülebilir

ARCHIMIM, İzmir’de yer alan İç Mimarlar Odası, Mimarlar Odası, Serbest Mimarlar Derneği ortaklığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sürdürülebilir dünya ve yapılaşma için bir etkinlik düzenliyor. “Architecture forMediterranean ECOLOGY” (ARCH FOR M.E.) adıyla düzenlenen etkinlik, 20-21 Eylül tarihleri arasında, İzmir Bıçakçı Han’da gerçekleşecek.

Artık hepimizin bildiği bir gerçek var: Dünyamız büyük bir tehdit altında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söylediği gibi artık  küresel ısınma çağı bitti ve bunun yerine “küresel kaynama” çağı başladı. Yapılan tüm araştırmalar da gösteriyor ki gerekli önlemler alınmazsa 2050 yılına kadar birçok bitki örtüsü ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Binalardaki Enerji Tüketimi

Dünyanın içinde bulunduğu bu tehdidin oluşmasına neden olan en önemli alanlardan biri de binalardaki enerji tüketimi. Bir başka deyişle bu tehdidin üçte birinden fazlasını yani %40’lık bölümünü binalardaki enerji tüketimi oluşturuyor. Ayrıca bina sektörü karbon salımının da yaklaşık üçte birinden sorumlu. Bunun için bir yapının nasıl sürdürülebilir olacağı, nasıl ekolojik hale geleceği, yapılarda enerji tasarrufunun nasıl sağlanacağı öncelikli konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Burada kilit aktörler ise mimarlar ve iç mimarlar. Sürdürülebilir yapılar tasarlamak, doğru malzemeyi seçmek, doğru uygulamayı önermek, enerji tasarrufunu gözeten çözümler üretmek, mimarlığın sorumluluğunda.

Geleceğe Yönelik Yapılaşma Nasıl Tasarlanmalı?

ARCHIMIM, İzmir’de yer alan İçmimarlar Odası, Mimarlar Odası ve Serbest Mimarlar Derneği ortaklığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile “ARCH FOR M.E.” “Architecture forMediterranean ECOLOGY’’ adı altında bir etkinlik düzenliyor. ARCH FOR M.E. İzmir’de ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Etkinlik, 20-21 Eylül tarihlerinde İzmir Bıçakçı Han’da düzenlenecek. Organizasyonun ana konusu geleceğe yönelik yapılaşmanın nasıl tasarlanması gerektiği hakkında olacak.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

Etkinlikte, mimari için gereken malzemelerin tanıtılacağı alanlardan, ulusal ve uluslararası tedarikçilerin ekoloji ve sürdürülebilirlik üzerine sundukları ürünlerin alanlarına, ulusal ve uluslararası  ekolojik proje deneyimi olan mimarların vizyonlarını ve deneyimlerini paylaştıkları sahne sohbetlerinden sergi alanlarına kadar farklı unsurlar bir arada bulunacak.

Architecture forMediterranean ECOLOGY’nin, yani ARCH FOR M.E.’nin düzenlenme nedenleri ise şu şekilde sıralandı:

  • Ana konumuz iklim değişikliği için harekete geçmek ve iş birliği yapmak.
  • Siyasi haritayı coğrafyadan ayırmak.
  • Ecolabel, EPD sertifikalı, VOC seviyelerine sahip sürdürülebilir yapı malzemelerinin öğrenilmesi ve kullanılmasına öncülük etmek.
  • Mimari çözümler yardımıyla sürdürülebilir yapıların gelişmesini sağlamak.
  • Ekolojik farkındalık oluşturmak.

About Post Author