Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirliğin en temel ve geçerli tanımı 1987 yılında açıklanan Birleşmiş Milletler Bruntdland raporunda yapılmıştır: “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişme”.

 

“Ortak Geleceğimiz” ismiyle yayınlanan ancak daha çok Bruntdland raporu olarak bilinen Birlemiş Milletler Raporu, günümüzde sürdürülebilirlik tanımlamalarının en geçerli ve bilinenidir. “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişme” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik, üç temel alanda tanımlanmıştır: Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik. Ve bu üç düzey sıkı sıkıya birbirine bağlıdır.

 

Bu şekilde ele alındığında “Sürdürülebilirlik” aslında bir uygarlık krizidir. İnsan uygarlığının yarattığı çevresel, ekonomik ve sosyal krizlere yönelik bir yanıt geliştirme çabasıdır. İnsanlık tarihi boyunca çevresel, toplumsal ve ekonomik krizler yaşanmakla birlikte, hiçbir zaman bu üç alanda aynı anda ve küresel düzeyde bir kriz gerçekleşmemiştir. Bu nedenle sürdürülebilirlik, insanlığın temel bütün sorunlarına bir yanıt geliştirmeye çalışır.

 

Sürdürülebilirlik konusundaki en temel yol gösterici metin ve durum tespiti, 2015 yılında ilan edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) tarafından yapılmıştır. 17 maddede özetlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, ekonomik ve sosyal sorunlardan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, açlık ve eğitimden barış ve adalete kadar uzanan bir dizi temel göstergeyi ve yol haritasını içerir. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın 194 adet alt başlığı bulunmaktadır. Amaçların ilk 16 maddesi sorun alanlarını tanımlarken. 17. ve son maddesi olan “Amaçlar için ortaklıklar” ise diğer amaçların gerçekleştirilebilmesi için anahtar niteliğindedir. Ve tüm kesimlere sürdürülebilir kalkınma için işbirliği yapma çağrısını içerir.