Ekonomi

Afrika İstikrarlı Bir Büyüme Yolunda

Afrika bölge ekonomisi tüm olumsuz makro-finansal koşullara karşın beklentilerin ötesinde dayanıklılık gösteriyor. Bölgedeki büyümenin ekonomik kalkınmaya etkisi önem taşıyor. Allianz.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Daha Güçlü Kadınlarla Daha Hızlı Sanayileşme!

Afrika ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma için kadınların üstlendikleri rolün önemi vurgulandı. İstihdam yaratmak, yoksulluk için bir çözüm olarak görülüyor. Afrika için.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Öncelik İktisadi Değil, İnsani Gelişme!

Düşük insani gelişme gösteren ülkelerin coğrafi dağılımı izlendiğinde iklim değişikliği, kuraklık, küresel ısınma ve doğal afetler gibi hem insani kalkınmayı.

Okumaya Devam Et
İklim

Taraf Olmak mı, Olmamak mı?

Türkiye için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyi kapsayan bütünleşik strateji hazırlanmalı ve bunun içinde yönetişim ve iletişim.

Okumaya Devam Et
İklim

Taraf Olmak mı, Olmamak mı?

Türkiye için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyi kapsayan bütünleşik strateji hazırlanmalı ve bunun içinde yönetişim ve iletişim.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Kalkınma Kadın Haklarına Bağlı

BM Kadın (UN Women) Örgütünün, Unstreotype Alliance ile birlikte 10 ülkede gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, cinsiyete dayalı basmakalıp sözlerin ve.

Okumaya Devam Et