Gıda

Türkiye Gıda Enflasyonunda Açık Ara Önde!

OECD’nin Şubat 2024 raporuna göre, OECD ülkelerinde Ocak 2024’e kıyasla yalnızca dört ülkenin gıda enflasyonunda artış yaşanırken Türkiye, %71,1 ile.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Sürdürülebilir Bir Geleceği İnşa Etmede Kooperatiflerin Önemi

Demokratik karar almayı teşvik eden kooperatifler, üyelerine gidişatı şekillendirmeye aktif katılma yetkisi vererek sosyal kapsayıcılığı ve eşitliği destekliyor. Bu özelliği.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Sürdürülebilirlik ve Kooperatifçilik

Kooperatifçilik, “Biz Üretiyoruz, Öyleyse Biz Yönetiriz” savının eylem alanı olarak özgürleştirici ve piyasanın ezici etkileri karşısında alternatif bir ekonomi ve.

Okumaya Devam Et
Araştırma

Türkiye’nin Bütünlüklü bir Sanayi Politikasına Gereksinimi Var!

SHURA’nın “Adil Dönüşüm Kapsamında Türkiye için Sanayi Politikası Alternatifleri” raporu, kalkınmada önemli paya sahip olan sanayi sektöründe yapısal dönüşümle birlikte.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Yoksulluğun Çözümü ve Kalıcı Barış için Eğitim!

İyi bir eğitim sistemi çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine, yoksulluktan kurtulmalarına ve umut verici bir geleceğe adım atmalarına olanak tanıyor. Oysa günümüzde.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Afrika İstikrarlı Bir Büyüme Yolunda

Afrika bölge ekonomisi tüm olumsuz makro-finansal koşullara karşın beklentilerin ötesinde dayanıklılık gösteriyor. Bölgedeki büyümenin ekonomik kalkınmaya etkisi önem taşıyor. Allianz.

Okumaya Devam Et
Ekonomi

Daha Güçlü Kadınlarla Daha Hızlı Sanayileşme!

Afrika ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma için kadınların üstlendikleri rolün önemi vurgulandı. İstihdam yaratmak, yoksulluk için bir çözüm olarak görülüyor. Afrika için.

Okumaya Devam Et
Sivil Toplum

Öncelik İktisadi Değil, İnsani Gelişme!

Düşük insani gelişme gösteren ülkelerin coğrafi dağılımı izlendiğinde iklim değişikliği, kuraklık, küresel ısınma ve doğal afetler gibi hem insani kalkınmayı.

Okumaya Devam Et
İklim

Taraf Olmak mı, Olmamak mı?

Türkiye için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyi kapsayan bütünleşik strateji hazırlanmalı ve bunun içinde yönetişim ve iletişim.

Okumaya Devam Et
İklim

Taraf Olmak mı, Olmamak mı?

Türkiye için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyi kapsayan bütünleşik strateji hazırlanmalı ve bunun içinde yönetişim ve iletişim.

Okumaya Devam Et