Kültür

Ters Yüz PƎRⱯ: Sanat Kurumlarına ve Kentsel Çevrelerine Çoklu Bakış

Pera Müzesi’nde, 23 Mayıs – 18 Ağustos tarihleri arasında izleyici ile buluşacak olan Ters Yüz PƎRⱯ sergisi; Küreseller, Basamaklar ve Spekülasyonlar başlıklı üç bölümden oluşuyor. Yerel, kâr amacı gütmeyen sanat mekanlarına odaklanan ve kamusal programına kültür-sanat çalışanlarını ve ziyaretçileri de dahil eden sergi, alternatif değerler üzerine düşünerek değerlendirmeler yapıyor.

Pera Müzesi, Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm yürütücülüğündeki “Temsil Pratikleri ve Politikaları” bölümü ve Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest yürütücülüğündeki “Geçici Mekanlar” bölümü işbirliğiyle Ters Yüz PƎRⱯ sergisini gerçekleştiriyor. 23 Mayıs-18 Ağustos tarihleri arasında, Pera Müzesi’nde görülebilecek olan sergi, İstanbul’daki mevcut sanat kurumlarına ve kentsel çevrelerine dair çoklu bakış açılarını, yüksek kültür ve popüler kültür arasında hareket ederek bir araya getiriyor.

Yerelleşmiş Kültürel Pratikler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki iki resimden yola çıkan sergi, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratikleri araştırıyor. Ayrıca, mimarinin, kurumların kentsel çevreleriyle ilişkilerinde hem kurucu hem de açığa çıkarıcı bir rol oynayarak bu kurumların belirli bir yer ve zamanda nasıl aracılık ettiğini ve işlediğini inceliyor.

Üç Bölüm: Küreseller, Basamaklar ve Spekülasyonlar

Ters Yüz PƎRⱯ  “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşuyor. “Küreseller” bölümünde, ışıklı tabelaların, havuzların, Guzmanya bitkisinin ve deterjan kokularının adaptasyonları küresel kenti bir harabe olarak taklit ve teşhir ederken Pera Müzesi’nin Art Deco kafesinden ödünç alınan avize de kurumun cazibeli kırılganlığını vurguluyor.

“Basamaklar” dünyayı ya da bu bağlamda Pera bölgesinin merdiven ve rampalarla dolu kompleks ve parçalı kentsel topografyasını temsil etmenin imkansızlığıyla oluşan travmayı ele alıyor. Bu basamaklar, özellikle Bauhaus modernizminin ve genel olarak Batılılaşmış bir modernitenin (doğrusal ilerleme kavramları, ulus-devlet, fiziksel ve metafiziksel sınırların katı siyaseti ile) yaygınlaştırdığı evrenselci biçim ve norm hayalini absürt hale getiriyor.

Sergi, Yerel ve Kâr Amacı Gütmeyen Sanat Mekanlarına Odaklanıyor

“Spekülasyonlar” ise süregelen eşitsizlikleri ve şiddeti farklı bir şekilde harekete geçirerek gitgide soyutlaşan ve globalleşen küresel ekonomik, politik ve estetik spekülasyon ve değerlendirme süreçlerini yorumluyor. Yerel, kâr amacı gütmeyen sanat mekanlarına odaklanan ve kamusal programına kültür-sanat çalışanlarını ve ziyaretçileri de dahil eden sergi, alternatif değerler üzerine düşünüyor, değerlendirmeler yapıyor.

Ters Yüz PƎRⱯ, kendini, hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada (kültürel) kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum olarak öneriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

Serginin katılımcıları ise şöyle: Anıl Aydınoğlu, Arın Aydın, Aslı Serbest, Ayça Tuğran, Çisel Karacebe, Celal Orkun Gözübüyük, Dorian Beer, Elizaveta Boucke, Elif İmre Bilgin, Helen Christina Hümmer, Iben Schneider, Jolina Mix, Jisu Kim, Kitman Yeung, Leonie Link, Mona Mahall, Negar Rahname, Talia Ölker, Yelta Köm, Yuhe Lin.

About Post Author