Gıda

“Türkiye’de 1,1 Milyon Olan Çiftçi Sayısı Günümüzde 530 Bine Kadar Geriledi”

Suyun etkin kullanımı ve damla sulama teknolojileri hakkında konuşulan Netafim Medya Zirvesi’nde; Türkiye’de 1,1 milyon olan çiftçi sayısının günümüzde 530 bine kadar gerilediği belirtildi. Yaşanan azalmanın, gelecek nesillerin beslenmesi için büyük tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Damla sulama ve akıllı sulama çözümlerine yönelik hizmet veren Netafim, hem 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü hem de şirketin Türkiye’de faaliyete geçişinin 25. yıldönümü dolayısıyla çevrimiçi olarak Netafim Medya Zirvesi’ni düzenledi. Zirvede; tarımsal üretimin en önemli kaynaklarından olan suyun verimli kullanımı, damla sulama alanındaki son teknolojiler ve Türkiye’deki tarımsal sulamanın mahsuller üzerindeki etkisi ele alındı.

“Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği Yakın Gelecekte Daha Fazla Konuşulacak”

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin yakın gelecekte daha fazla konuşulacağını belirten Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, tarımsal üretimin ana aktörü olan çiftçilerin yanında olunması ve daha çok desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Pınar Parmaksız, 2008 yılında Türkiye’de 1,1 milyon olan çiftçi sayısının günümüzde 530 bine kadar gerilediğini ve bu azalmanın, gelecek nesillerin beslenmesi için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Damla sulama sisteminin, suyla homojenize edilebilen gübreler sayesinde doğru miktarda besin ve mineralin, bitkiyi beslemesine vesile olduğunu belirten Parmaksız şunları söyledi: “Mikro sulama adı da verilen damla sulama ekipmanları sayesinde, ürün çeşidine göre %50 ila %150 arasında verimlilik artışı gözlemleniyor. Verimlilik artışının yanı sıra fazladan su kullanımı, enerji ve gübre sarfiyatı da önleniyor ya da minimize ediliyor.”

Sürdürülebilir üretim için teşviklerin öneminin altını çizen Pınar Parmaksız, devletin sulama sistemlerine yönelik çiftçilere sağladığı %50’yi bulan dönemsel teşviklerinin olduğunu, bu noktada “çiftçiler ve tarımsal üretim için daha etkin ve daha verimli bir metot olan” damla sulamanın teşvik edilmesinin oransal olarak daha fazla öne çıkartılmasını önerdi.

“Su Yönetim Politikasında Radikal Değişikliklere Gidilmeli”

Suyun akılcı kullanımının yanı sıra sürdürülebilir tarıma katkısına değinen Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran, başta hububat ve yonca olmak üzere şeker pancarı, yer fıstığı, fasulye, pamuk, ayçekirdeği, fındık, kivi, muz gibi ürünlerin yetiştirilmesinde, henüz gereken düzeyde damla sulama sisteminin kullanılmadığını vurguladı.

Başaran, ekim alanlarında yapılan denemelerde damla sulama sisteminin etkinliğinin test edildiğini, damla sulama sistemi ile su tasarrufu miktarının %40 ila %75 arasındaki oranlarda değiştiğini söyledi. Su yönetim politikasında radikal değişikliklere gidilmesini öneren Başaran,  özel ve DSİ’ye ait su kuyularında arazi metrekare ölçüm sisteminden çıkılarak kullanılan sulama hidrantlarına sayaç takılmasını, su kullanım ücretlendirmelerinin ise metreküp cinsinden hesaplanmasının gerektiğini belirtti.

About Post Author