Sivil Toplum

Uluslararası Hayırseverlik Günü: Yoksullukla Mücadelede Küresel Dayanışma

Uluslararası Hayırseverlik Günü

Yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın ve küresel krizlerle mücadele etmenin gerekliliklerinden biri. 5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü, dünyanın dört bir yanındaki insanları, sivil toplum kuruluşlarını ve paydaşlarını, gönüllülük ve hayırseverlik faaliyetleri aracılığıyla insanlara yardım etmeye duyarlı hale getirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlıyor.  

Çeviri: S. Sena AKKOÇ

Hayırseverlik, diğer gönüllülük aktivitelerinde de olduğu gibi sosyal bağların güçlenmesinin yanı sıra daha kapsayıcı ve daha dayanıklı toplumların inşa edilmesine yardımcı oluyor. Hayırseverlik faaliyetleri, insani krizlerin en ağır etkilerini hafifletmekle kalmıyor. Aynı zamanda sağlık, eğitim, barınma ve çocuk bakımı gibi sosyal hizmetlere de destek veriyor. Kültürlerin ve bilimin iyileştirilmesine, kültürel ve doğal mirasların korunmasına yardımcı olan hayırseverlik faaliyetleri, özellikle kriz durumları içerisinde marjinalleştirilmiş ve dezavantajlı konumdaki insanların haklarının korunmasına yardımcı olarak bir insanlık mesajı veriyor.

Daha İyi Bir Dünya için Hedefler

Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin bir parçası olarak gördüğü yoksullukla mücadelenin bir kez daha altını çizdi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın ve küresel krizlerle mücadele etmenin gerekliliklerinden biri olarak yoksullukla mücadelenin önemini vurguladı.

2030 Gündemi, özellikle en yoksul ve savunmasız grupların ihtiyaçlarına odaklanan güçlendirilmiş bir küresel dayanışma ruhunu da içeriyor. Gündem ile ortaya koyulan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), beş temel alanda gruplandırıldı: İnsanlar, gezegen, refah, barış ve ortaklık. Yaşamlarımızı ve gezegenimizi dönüştürme potansiyeline sahip olan amaçlar, hayır kurumlarına dünyamızın iyileştirilmesine katkıda bulunmak için gerekli çerçeveyi sunuyor.

Yoksulluk, ekonomisi güçlü ülkelerden gelişmekte olan ülkelere varıncaya dek dünyanın her köşesinde mevcut. Milyonlarca insanı etkileyen bu büyük sorun, küresel olarak refah ve eşitliğin önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, ekonomik, sosyal, kültürel veya insani boyuttaki uluslararası sorunların çözümünde uluslararası işbirliği sağlamayı amaçları arasında görüyor.

İnsani Acılar ve Krizler

5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü, dünyanın dört bir yanındaki insanları, sivil toplum kuruluşlarını ve paydaşlarını, gönüllülük ve hayırseverlik faaliyetleri aracılığıyla insanlara yardım etmeye duyarlı hale getirmek ve harekete geçirmek için belirlendi. İnsani acıları ve krizleri hafifletmek için BM Genel Kurulu’nun A/RES/67/105PDF kararı ile kabul edilen Uluslararası Hayırseverlik Günü, Rahibe Teresa’nın ölüm yıldönümünde, onun çalışmalarına ve hayırseverlik amaçlarına olan bağlılığını anmak için seçildi.

Birleşmiş Milletler, küresel değişimin yaratılmasında sivil katılımın kalkınma açısından önemli bir rol oynadığını kabul ederek bir yol haritası sunuyor.

Yol haritasında;

  • İnsanların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalığı artırmak ve küresel sorunlara yönelik kolektif eylem için baskı oluşturmak,
  • Farklı gruplar arasındaki güveni ve dayanışmayı artırarak sosyal sermayeyi geliştirmek,
  • Toplumsal ve kültürel engelleri kaldırarak uyumu sağlamak,
  • Topluluk eylemi yoluyla dayanıklılık oluşturmak ve bireylerin topluluklarına karşı sorumluluk duygularını geliştirmek öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author