Kent

UNDP’den 113,5 Milyon Dolarlık Fon Çağrısı

UNDP

UNDP, Türkiye hükümetini deprem sonrası toparlanmada desteklemek için uluslararası toplumdan 113,5 milyon dolar tutarında fon talebinde bulunuyor. Bu çağrı, 16 Şubat 2023’te yayımlanmış olan 1 milyar dolarlık BM acil yardım çağrısı kapsamında yer alıyor.

Türkiye’nin güneydoğusunda 6 ve 20 Şubat 2023’te meydana gelen dehşet verici depremlerde yıkılan binlerce binanın enkaz yığınlarını kaldırmak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) afet yanıtında ortaya koyduğu destek planında en yüksek öncelikli alan olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler’in 16 Şubat 2023’te yayımladığı 1 milyar dolarlık “acil çağrı”nın bir parçası olarak istenen 113,5 milyon dolarlık fonun büyük kısmı enkaz kaldırma faaliyetlerine gidecek.

“Erken Toparlanmaya Odaklanıyoruz”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “UNDP olarak biz erken toparlanmaya odaklanıyoruz. Bir yanda acil müdahaleyi desteklerken, öte yanda bölgede hayatın normale dönmesi için gerekecek büyük çaplı çalışmaları planlıyoruz. Enkazı temizlemek çok önemli bir ilk adım, ancak bunu yaparken enkaz altında kalan yaşamlara ve hayallere saygı göstermemiz gerekiyor” dedi.

UNDP halihazırda, etkilenen kitleler ve acil müdahale ekiplerine yönelik halk sağlığı tehditlerinin önlenmesine katkıda bulunmaya odaklanıyor. İvedi önlem olarak UNDP, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 160 adet 770 litrelik çöp konteyneri, 54.000 kg sönmüş kireç ve 10.000 litre dezenfektan gönderdi. Bu malzemeler belediyelerin atıkları toplama ve taşıma, enkazı ayıklama ve temizleme ve halen devam eden içme ve kullanma amaçlı temiz su yetersizliğini telafi etmelerini destekleyecek. Malzemeler 20 ve 21 Şubat 2023 tarihlerinde teslim edildi; destek devam ediyor.

UNDP yakında portatif tuvaletler ve acilen ihtiyaç duyulan ilave atık toplama ekipmanını etkilenen topluluklara ulaştıracak, bir yandan da acilen ihtiyaç duyulan hasarlı su temin sistemlerinin bir kısmının onarılmasına çalışacak. Acil malzemeler için depo olarak kullanılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen konteynerler de yolda.

Acil önlemlere ek olarak UNDP, hükümetin karşı karşıya olduğu çok büyük enkaz yönetme ve kaldırma görevini başarmasına da destek sağlamayı planlıyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göre, bugüne kadar denetlenen 1 milyonu aşkın yapı arasında, 507.000 konut ve ofis içeren 156.000 bina ya tamamen çökmüş durumda ya da yıkım gerektirecek ölçüde hasarlı.

UNDP’nin ilk tahminlerine göre afet nedeniyle 116 ila 210 milyon ton enkaz oluştu. Karşılaştırma açısından, 1999 Marmara Depremi’nde yaklaşık 13 milyon ton enkaz oluşmuştu.

Enkaz Alanının Büyüklüğü

“Zorlu görevin kapsamı, insanın kavrayamayacağı ölçüde büyük” diyen Vinton, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaldırılması gereken toplam enkaz hacmini gözünüzün önüne getirmek için, 10 km x 10 km boyutunda bir alanda 1 metre yükseklikte moloz yığıldığını düşünün.” 100 kilometrekarelik bu tahmini enkaz alanının büyüklüğü, ABD’nin New York şehrinde bulunan ve 59 kilometrekare alan kaplayan Manhattan adasından daha fazla.

UNDP’nin tahminlerine göre, depremin yarattığı yıkım 1,5 milyon insanı evsiz bıraktı ve bunu karşılamak için 500.000 yeni konut yapılması gerekiyor. Hayati önemdeki gıda, su ve diğer ikmal maddelerinin ulaştırılması ve sosyal ve ekonomik faaliyetlerin normalleşmeye başlayabilmesi için her şeyden önce enkazın kaldırılması gerekiyor.

Hükümetin eylemlerini desteklemek üzere UNDP, çevre dostu enkaz yönetimi yaklaşımını uygulamayı hedefliyor. Böylelikle salt molozun kaldırılıp bir yere dökülmesi yerine enkazın içerdiği ham maddelerin geridönüşümü sağlanacak. UNDP aynı zamanda, enkazın kaldırılması ve işlenmesi için yöre sakinlerini istihdam etmek suretiyle geçim kaynakları yaratmaya da çalışacak.

About Post Author