Sağlık

Yeşil Alanlar Sigarayı Bırakmaya Yardımcı Oluyor

Bilim insanları, yeşil mahallelerde oturan insanların sigara içme olasılığının daha düşük olduğunu keşfetti. Araştırma yeşil alanlara yakın yaşayan insanların sigara alışkanlıklarını bırakma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Haber: Nilima Marshall
Çeviri: S. Sena Akkoç

Social Science & Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, 8.000’den fazla yetişkin ile yapılan İngiltere Sağlık Araştırması’nın verilerine dayanıyor.

Plymouth Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Leanne Martin şunları söyledi: “Bu çalışma, İngiltere’deki mahallelerin yeşil alanı ile insanların sigara içme davranışları arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma. Araştırmanın bulguları, halk sağlığı faydalarını en üst seviyeye çıkarmak için hem kentsel hem de kırsal topluluklarda doğal kaynakların koruması ve bu kaynaklara yatırım yapılması ihtiyacını destekliyor.”

Martin, “Bulgularımız daha fazla çalışmayla doğrulanırsa, sigarayı bırakmaya çalışanlara yardımcı olmak için doğa temelli müdahaleler önerilebilir” dedi.

Aynı ekip tarafından yapılan önceki araştırmalar, yeşil alana erişimin alkole ve sağlıksız yiyeceklere olan isteğin azalması ve daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkili olduğunu göstermişti. Bu çalışma, mevcut yeşil alanların korunması ve genişletilmesi ihtiyacını vurguluyor.

Ankete katılanların beşte birinden daha azı (%19) kendilerini sigara içen olarak tanımlarken neredeyse yarısı (%45) da hayatlarının bir döneminde düzenli olarak sigara içtiklerini söyledi. Analizler, yüksek oranda yeşil olan bölgelerdeki insanların, daha az yeşil alanlardakilere göre sigara içiyor olma olasılıklarının %20 daha az olduğunu gösterdi.

Hayatları boyunca bir noktada sigara içenler arasında da sigarayı bırakma konusunda daha yeşil mahallelerde yaşayanlar %12 daha başarılı. Yazarlar, yeşil alanlara erişimi iyileştirmenin, sigara içme yaygınlığını azaltmak için halk sağlığı stratejilerine dahil edilebileceğini öne sürüyor.

Viyana Üniversitesi’nin kıdemli bir bilim insanı ve Exeter Üniversitesi’nin fahri doçenti Mathew White da çalışmanın ortak yazarı olarak, “Son on yılda genel nüfus içindeki yaygınlıkta bir düşüşe rağmen sigara içmek, yıkıcı ve küresel bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünyanın her bir yanından hükümetler hem halk sağlığını iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerinin yükünü azaltmak için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Bu çalışma, mevcut yeşil alanların korunmasına ve yeni yeşil alanların daha yaygın hale getirilmesine olan ihtiyacı vurguluyor” dedi.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author