Ekonomi

Yeşil Mutabakatın Neresindeyiz, Neresinde Olmalıyız?

yeşil mutabakat

AB, bu büyük dönüşümün tüm toplum kesimleri için adil ve kapsayıcı olmasını hedefliyor. Elbette, sosyal adalet, işçi hakları ve dönüşüm sürecinin herkes için faydalı olması ön planda. Son olarak da mutabakat, AB’nin dünya genelinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında liderlik yapma amacı taşıyor.

YAZI: Prof. M. Levent KURNAZ Boğaziçi Üniv. İklim Değişikliği ve Politikaları Uyg. ve Araş. Merk.

Avrupa Komisyonu bürokratlardan kurulu bir yürütme organıdır. Komisyon, günlük işleri yürütmenin yanı sıra orta ve uzun vadeli eylem önerileri de ortaya koyar. Bu öneriler ciddi çalışmaların üzerine bina edildiğinden politikacılar tarafından “gereksiz” ya da “saçmalık” denilerek hemen çöpe atılabilecek öneriler değildir. Bu nedenle de Avrupa Birliği açısından bakıldığında oldukça kuvvetli bir “Brüksel bürokrasisi” vardır. Bu merkez Avrupa Birliği’nin bir nevi hem vicdanı hem de aklı vazifesini görür.

Avrupa’nın Sürdürülebilir Geleceği için Yol Haritası

Komisyon, özellikle de Avrupa içinde yükselmekte olan yeşil kanattan aldığı destekle Avrupa’nın sürdürülebilir geleceği için bir yol haritası ortaya koydu. Bu yol haritasına Avrupa Yeşil Mutabakatı diyoruz. Mutabakat bir yanda Avrupa’daki üretim ve tüketimin sürdürülebilirliğini sağlarken diğer yandan da ortaya konan çabanın Avrupa’nın uluslararası rekabet gücüne zarar vermemesi üzerine yoğunlaşıyor. AB bu çaba ile öncelikle seragazı salımlarını atmosfere salınanlarla aynı miktarda azaltacak önlemleri almayı planlıyor. Mutabakat buna destek olmak amacıyla temiz enerji kaynaklarına geçişi teşvik edecek ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak büyük bir enerji dönüşümünü içeriyor. Ayrıca AB, tarım ve gıda üretimi süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirme amacıyla çiftçilere ve üreticilere destek veriyor. Aynı zamanda gıda atıklarının azaltılması ve gıda güvenliği konularına da odaklanıyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, ulaşım sektöründe daha temiz ve sürdürülebilir alternatiflere yönelmeyi de hedefliyor. Bu, elektrikli araçların teşviki, toplu taşımanın geliştirilmesi ve daha yeşil ulaşım altyapısı oluşturulması gibi çeşitli önlemleri içeriyor. Mutabakat çerçevesinde dijitalleşme ve sürdürülebilir teknolojiler teşvik ediliyor. Biyoçeşitliliği korumak ve çevresel tahribatı önlemek de Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir diğer önemli bileşeni. Ormanların, su kaynaklarının ve doğal yaşam alanlarının korunması bu hedefin bir parçası.

Adil ve Kapsayıcı Bir Dönüşüm Hedefi

AB, bu büyük dönüşümün tüm toplum kesimleri için adil ve kapsayıcı olmasını hedefliyor. Elbette, sosyal adalet, işçi hakları ve dönüşüm sürecinin herkes için faydalı olması ön planda. Son olarak da mutabakat, AB’nin dünya genelinde sür-dürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında liderlik yapmasını hedefliyor.

Peki, böyle bakıldığında biz mutabakatın neresindeyiz? Görüldüğü ve konuşulduğu kadarıyla ülkemiz mutabakata sadece ihraç ürünlerine getirilebilecek bir gümrük vergisi bağlamında yaklaşıyor. Ama sözü edilen gümrük vergisi, aslında bir gümrük vergisi değil. Çünkü AB sadece, “Üretim AB sınırlarında hangi kurallarla yapılıyorsa ihracatçımız da aynı kurallarla yapsın” diyor, yani “AB sınırlarında bir karbon fiyatı varsa aynı fiyatı siz de kendi üreticinize uygulayın” diyor. Yani bizim devletimiz de aynı fiyatı uygulayacak olsa ortada bizim açımızdan bir sorun kalmayacak (diye düşünüyoruz).

Önemli Bir Sorun: Seragazı Salımı

Ama bu noktada Avrupa’da da bizde de önemli bir sorun var. Neredeyse kimse üretimin gerçekte ne kadar seragazı saldığını ya bilmiyor ya da bu konuda hemfikir olamıyor. Bunun nedeni de oldukça basit. Ne ülkemizde ne de AB’de üretimin çoğu ciddi, bilimsel temelli yapılıyor. Bunun yanında veriye saygı da duyulmuyor. AB’de önce iş, sonra veri geldiğinden veriye ulaşmak kolay olmuyor, bizde de veriden oldukça korkulduğu için veri ya saklanıyor ya da bir güç unsuru olarak kullanılıyor. Elbette, AB bu bağlamda bizden çok ileride ama onlar da Yeşil Mutabakatı tamamen çalıştırabilecek seviyede veriye hakim değil.

Biliyorum bu son paragrafı okurken içinizden “Hadi ya, olur mu öyle şey?” dediniz. Yalnız, herhangi bir üretim yapılırken salınan tüm seragazlarını hesaplamaya kalktığınızda bunun oldukça zor ve bilimsel bir iş olduğunu görüyorsunuz. Avrupa’daki çoğu noktada ise bu iş sadece bir yere kadar yapılabiliyor ve o yer de Türkiye’de yapıldığından daha ileri bir yer değil. Bunun arkasındaki başlıca sebep de karbon ayakizi hesaplarının göründüğü kadar kolay olmaması. Yani, arabanızı kullanmanın ne kadar ayakizine sahip olduğunu hesaplamak istiyorsanız, kabaca arabanızın yaktığı benzine bakabilirsiniz. Ama ayakiziniz o kadar da basit hesaplanmıyor. Lastiklerin aşınması, arabanın tamire gitmesi, arabanın üstünde gittiği yolun bakımı gibi çoğu faktörü de düşünmek gerekiyor. Bir de bunun üzerine elbette arabanın ve üzerinde yürüdüğü yolun yapımının karbon ayakizini de hesaplamak gerekiyor. Sonra o arabanın ortalamada kaç kilometre yol gittiği, o yol koşullarının nasıl olduğu, asfaltın yapıldığı petrolün nereden geldiği gibi şeylerle konuyu çok daha uzatmak mümkün. İşte tüm bu sebeplerden dolayı veri çok kıymetli. Verilerin tamamı yok değil, hatta önemli bir kısmı var, ama bu verilere ulaşıp bir anlam çıkarabilmek bugün için ne bizde ne de Avrupa’da mümkün. O nedenle de sadeleştirmelerle yolumuza devam ediyoruz ve çoğu zaman bu sadeleştirmenin etkisi konusunda da cahiliz.

“Elinizde Veri Var mı?”

Doğru ve bilimsel bir karbon ayakizi ölçümü ya da belirlemesi yapmak için ülkemizde ya da Avrupa’da herhangi bir kuruluşa gittiğinizde soracağınız ilk soru “Elinizde veri var mı?” oluyor. Cevap da neredeyse her zaman “Elbette var” oluyor. Sonra aylar içerisinde utana sıkıla bu “Elbette var” halinden “Bunu bir sormalıyız” haline, sonra da “Tam olarak yokmuş, nasıl hesaplanabilir?” haline dönüşüyor. “Yeşil Mutabakat’ın neresinde olmalıyız?” sorusunun asıl cevabı da burada. Yaptığımız her işle ilgili her türlü veriye hakim olabileceğimiz bir sistem kurmalıyız. Elimizdeki veriyi her zaman, herkese açık tutmak zorunda değiliz ama biz bu veriye sahip olmalıyız. Çünkü yakın gelecekte AB ya da herhangi bir yer bize “Sizin üretiminizin ayakizi şu” diyerek buna bir bedel biçmek isteyecek. Elinizdeki veri bundan kötüyse birsorun yok ama yıllarca yatırım yapıp ayakizinizi iyileştirdikten sonra cezalandırılmaktan sizi ancak veri koruyabilir.

Yalnız durum bununla da kalmıyor, başta söylediğimiz gibi, AB Yeşil Mutabakatı sadece bir karbon vergisi değil, tarım ürünlerinden insan haklarına, biyoçeşitlilikten ulaşıma birçok alanı içeriyor. Dolayısıyla da bu veriye sahip olma işi sadece karbon ayakizinden ibaret değil. “Kaç işçi çalıştırıyorsunuz, bunların hepsi sigortalı mı?” gibi sorularla başlayarak “Mevsimlik işçilerin çocuklarının çalışmadıkları dönemde iyi bir eğitim aldıklarını nasıl garanti ediyorsunuz?” türü sorulara bile gidiyor konu. Yani, “Sizin bahçenizde bugün zeytin toplayan mevsimlik işçinin çocuğu memleketine döndükten sonra gerekli eğitimi alıp düzgün besleniyor mu?” sorusuna da cevap vermeniz gerekiyor. Bunu da AB’deki yetkililer gelip yerinde kontrol ediyorlar artık. Benzer şekilde tarım yaparken “Ben bakanlığın izin verdiği kimyasalları kullanıyorum” demek yeterli değil. Hatta “Ben Avrupa’ya gönderdiğim ürünleri test ettiriyorum, hiçbirinde o kimyasallara rastlanmıyor” demek bile yeterli değil. Gelip sizin bahçenizdeki toprakta o kimyasalların olup olmadığını kontrol ediyorlar ki biyoçeşitliliğe zarar verebilecek bir üretim yapıyor olmayasınız.

Kısacası, Yeşil Mutabakat’a sadece bir karbon vergisi olarak bakmak gelecekte yapacağımız çoğu işi zorlaştıracaktır. Bunun üzerine bir de ülkemizdeki işini iyi yapanın cezalandırıldığı ortam eklenince düzgün üretim ve tüketim yapabilmek oldukça beceri isteyen bir iş haline gelecektir.

About Post Author