Hukuk

Yolsuzluklar Yoksulluğu Derinleştiriyor

yolsuzluk

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, şeffaflığın teşvik edilmesi ve kurumların güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun her yıl 9 Aralık günü düzenlediği Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü ise bu yıl 20. yaşına ulaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yolsuzluk konusunda farkındalığı artırmak ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin rolünü vurgulamak amacıyla 9 Aralık tarihini “Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü” olarak belirledi. BM Genel Kurulu’nun 2003’te, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni kabul etmesinin ardından sözleşme 2005’te yürürlüğe girdi. O günden bu yana 190 ülke, sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyor.

Tüm Dünyayı Yolsuzluğa Karşı Birleştirme Daveti

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü, dünyadaki herkesi yolsuzlukla mücadele için güçlerini birleştirmeye davet ediyor. Günümüzde dünyamız birçok zorlukla yüzleşiyor. Karşılaştığımız zorluklar küresel ölçekte insanlığın refahını ve ülkelerin istikrarını tehdit ederken bu zorlukların birçoğunda yolsuzluğun etkisi belirgin şekilde kendini gösteriyor.

Yolsuzluk toplumun üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere sahip. Çatışma ve istikrarsızlıkla derinden ilişkili olan yolsuzluk, sosyal ve ekonomik kalkınmayı tehlikeye atarken aynı zamanda demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü de zayıflatıyor. Bunun yanı sıra yolsuzluk çoğu zaman yalnızca çatışmaların sonucu değil, aynı zamanda temel nedenlerinden birini oluşturuyor. Yolsuzluk barış süreçlerinin önündeki engellerden biri. Yoksulluğu derinleştiren yolsuzluk, kaynakların yasa dışı kullanımını kolaylaştırarak ve silahlı çatışmalara finansman sağlayarak çatışmaları körüklüyor.

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü 20. Yılında

2023 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, yolsuzlukla mücadele ile barış, güvenlik ve kalkınma arasındaki önemli bağ vurgulanıyor. Günün temelinde bu suçla mücadele etmenin herkesin hakkı ve sorumluluğu olduğu inancı yatıyor. Herkesin ve kurumların işbirliği ve katılımıyla yolsuzluğun olumsuz etkilerinin üstesinden gelinebileceği özellikle tekrarlanıyor.

Bu yılın Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü teması olan “Dünyayı Yolsuzluğa Karşı Birleştirmek” ile günün 20. yılının yanı sıra Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın destekleriyle açığa çıkan çalışmalarda yaşanan gelişmeler de kutlanacak.

Tüm ülkeleri etkileyen karmaşık sosyal, politik ve ekonomik bir olgu olan yolsuzluk, demokratik kurumların altını oyarak ekonomik kalkınmayı yavaşlatıyor ve hükümetlerin istikrarsızlığını artırıyor.

Seçim süreçlerine zarar veren yolsuzluk, varlığının tek nedeni rüşvet istemek olan bürokratik bataklıklar yaratabiliyor. Demokratik kurumların temellerine saldırı niteliğindeki bu sorunlar, ülke dışından yatırımcıları caydırıyor. Ekonomik kalkınmayı sekteye uğratan olumsuzluklar silsilesi, ülke içindeki küçük işletmelerde de kayba yol açıyor. Yolsuzluk nedeniyle girişim maliyetlerini karşılayamayan küçük işletmeler hayatta kalmayı başaramıyor. Bu ve benzeri nedenlerle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda öngörülen hedeflere varılabilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, şeffaflığın teşvik edilmesi ve kurumların güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

About Post Author