Enerji

Zorlu Enerji, CFO İlkeleri’nin İmzacısı Oldu

Zorlu Enerji, şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısı oldu. 

Zorlu Enerji, UN Global Compact’ın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda oluşturduğu “CFO Koalisyonu” tarafından yayımlanan Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısı oldu.

Beş Yıl İçinde 500 Milyar Dolarlık Finansal Kaynak

Zorlu Enerji’nin de aralarında bulunduğu CFO İlkeleri imzacısı olan şirketler, sürdürülebilir kalkınmayı önemli ölçüde hızlandırabilecek yatırımlar ve sürdürülebilir finansman konusunda iddialı hedefler belirlemeyi taahhüt ediyor. Türkiye’den sayılı şirketin imzacısı olduğu küresel oluşuma dahil olan CFO’lar, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 500 milyar dolarlık finansal kaynağı SKA’lara yönelik yatırımlara ayıracaklarının sözünü veriyor. 

Zorlu Enerji CFO’su Elif Yener şunları söyledi:  “İçinde bulunduğumuz dönemde tüm şirketlerin en önemli önceliği artık sürdürülebilir bir yaşam için uzun vadede değer yaratacak bir yaklaşım ortaya koymak. Zorlu Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda bu vizyonla hareket ediyor ve sürdürülebilirliği başta finans olmak üzere her alanda iş yapış biçimimiz olarak benimsiyoruz.”

Karbonsuzlaşma ve Biyoçeşitliliğin Geliştirilmesi Yolunda Katkı

Türkiye’nin sürdürülebilir alanda büyümesine destek olmayı amaçladıklarını belirten Yener, “Bu doğrultuda geliştirdiğimiz stratejimizle karbonsuzlaşma ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı sağlıyoruz. CFO İlkeleri imzacısı olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmaya geçişini destekleyecek yatırımlar için gerekli finansmanı sağlama konusunda önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz önemli iş birlikleri planlıyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik Performansı Öne Çıkacak”

Zorlu Enerji’nin 2030 yılına dek ürettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planladığını dile getiren Yener şu şekilde konuştu:  “Kendi operasyonlarımızın yanı sıra müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak amacıyla çalışıyoruz. 2040’a kadar da tüm değer zincirimizin karbon nötr hale gelmesi için projeler geliştiriyor, uzun vadeli pozitif değer yaratmayı hedefliyoruz. Enerji ekosistemimizi yenilenebilir kaynaklara dayalı olacak şekilde şekillendiriyor, yatırımlarımızın finansmanına da sürdürülebilirlik ve gelecek odaklı yaklaşıyoruz. Sermaye kaynaklarımızı çeşitlendirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir finansman araçları kullanarak yatırımlarımızın bölgesel kalkınmayı desteklemesine dikkat ediyoruz. Bu bütünsel bakış açısı iş dünyasına yayıldıkça, büyümenin artık sadece finansal performanstan ibaret olmadığını, gelecekte var olmak için sürdürülebilirlik performansının öne çıkacağını düşünüyorum.”

About Post Author