Sivil Toplum

Barınma ve Psikolojik Destek, Afet Bölgelerinin Acil İhtiyacı!

Köy Okulları Değişim Ağı’nın (KODA) “Afet Sonrası Kırsalda Eğitim” başlıklı çalıştay raporunda; Türkiye’de doğal afetten etkilenen kırsal bölgelerdeki zorluklar ele alınırken barınma ve altyapı sorunları, psikolojik destek ile koordinasyon eksikliği acil ihtiyaçlar olarak öne çıktı.

Köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen KODA’nın “Afet Sonrası Kırsalda Eğitim” başlıklı çalıştayı Ankara’da düzenlendi. Çalıştaya Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Elazığ bölgelerinde çalışan öğretmenler, bölgede aktif rol alan kamu görevlileri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Türkiye’de doğal afetten etkilenen kırsal bölgelerdeki zorlukların ele alındığı çalıştayda; 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim alanında yapılan müdahalelerin özellikle kırsal ve kentsel bölgelerdeki ayrımı derinleştirdiği belirtildi. Ayrıca barınma, su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri konularında yaşanan sıkıntıların devam ettiği ve yaşamsal ihtiyaçların öncelikli olarak karşılanmasının gerekliliği de aktarıldı.

Dezavantajlı Grupların İhtiyaçları da Kamu Politikalarında Yer Almalı

Çalıştayın odağında afet bölgelerinde görev yapan öğretmenler, aileler ve çocuklar vardı. Öğretmenlerin öne çıkan acil ihtiyaçları arasında, barınma ve altyapı sorunları, psikososyal/danışma destek ihtiyacı ve koordinasyon başlıkları yer aldı. Bununla birlikte eğitimin kent odaklı bir bakış açısıyla düzenlenmesi sebebiyle kırsaldaki engelliler ve göçmenler gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının da kamu politikalarında yer alması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca raporda sivil toplum ve kamu işbirliğinin güçlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mevcut izin süreçlerinin uzun olmasının, uzman ekiplerin sahanın ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir biçimde karşılamada engel teşkil ettiği belirtildi. Veri eksikliğinin ve kurumlar arasındaki verilerin tutarsızlığının da süreci olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. KODA tarafından afet bölgelerindeki aileler özelinde yapılan gözlemlerde, çocukların ve gençlerin sosyalleşme alanlarının az olması ve konteyner kentlerdeki güvenlik sorunlarının halen devam ettiğine işaret edildi.

İhtiyaçlara Yönelik Çözümler Tartışıldı

Afet bölgelerinde eğitim kapsamında doğan ihtiyaçlara yönelik çözümlerin tartışıldığı çalıştayda, kamu çalışmaları kapsamında öğrencilere koşulsuz nakil hakkı, pansiyonlu okul, konteyner okul, mobil psikososyal hizmet birimleri, gönüllü öğretmen uygulamaları, STK işbirlikleriyle destek programları düzenlenmesi ve kardeş okul projeleri önerileri getirildi. Sivil toplum çalışmaları kapsamında; öğretmenlerle yapılan dayanışma ağları, deneyim paylaşımları, ihtiyaç analizi, bilgilendirme çalışmaları, savunuculuk, mobil eğitim uygulamaları ve atölyelerin yapılabileceğine dikkat çekildi. Bireysel inisiyatiflerin ise yerel eğitmenlerin sahada görev alabilmesi ve ulaşımları için araç paylaşımı sağlanabilmesi, çadır alanlarının kurulması ve etüt merkezlerinin açılması gibi konuları değerlendirerek destek olabilecekleri belirtildi.

About Post Author