Sivil Toplum

Çocuklar Afetlere Hazırlık Eğitimi Alıyor

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi, 6-18 yaş grubu çocuklara “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” veriyor. Bugüne dek 3,000’in üzerinde çocuğun katıldığı eğitimler; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da uygulanıyor.

Türkiye, hem coğrafi konumu hem de küresel iklim krizi nedeniyle birçok doğal felakete karşı risk olasılığı en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Son yıllarda gerçekleşen afetlerle çokça insanın ölümü ya da kaybolması, toplumların iklimle bağlantılı afetlere karşı nasıl hazırlanıp karşılık vermesi gerektiği sorusunu gündeme getirmesi bağlamında, Save the Children Türkiye Ülke Ofisi Afetlere Hazırlık Planı ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü işbirliğiyle bir proje oluşturuldu. Proje, çocukların afetlere karşı farkındalıklarının artırılması ve olası afet sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler vermeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, 2013 yılından bu yana 4-18 yaş grubu çocuklarla; koruyucu/önleyici ve farkındalık yaratmaya yönelik; psikososyal destek, çocuk koruma, sosyal uyum, gençlerin güçlendirilmesi ve eğitime destek faaliyetleri yürütüyor. Proje; göçe maruz kalan çocukların uyum sorunlarını en aza indirme, travmalarını atlatabilmelerine destek olma, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirme ve kişisel gelişimlerine ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

Can ve Mal Kayıplarını Azaltmak için

Şubat 2022’de başlayan işbirliği çerçevesinde, afetlere hazırlıklı olmanın, çevrede bulunan tehlikeleri ve riskleri saptamanın olası can ve mal kayıplarını azaltmada büyük bir öneminin ve etkisinin olduğu bilinciyle, 6-18 yaş grubu çocuklarla okullarda ve faaliyet alanında bir araya gelinerek afetlere hazırlık eğitimleri verildi.

Eğitimler, Türkiye’de en sık rastlanan deprem, sel, yangın/orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçlerinden oluşuyor. Eğitime katılan çocuklar, doğal afetler için alınması gereken önlemleri ve afet sırasında/sonrasında yapılması gerekenleri canlandırma, hikaye anlatımı ve çizim benzeri yöntemlerle öğrendi.

Bugüne dek 3,000’in üzerinde çocuğun katıldığı eğitimler; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da uygulanıyor. Uygulanan eğitimlerle 4,000’in üzerinde çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

About Post Author