Sivil Toplum

İklim Dostu Çiftliklerden Etkili Stratejiler

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Köy-Koop İzmir ile İtalya’dan Deafal ortaklığında başlattığı İklim Dostu Çiftlikler projesi, yerel ekolojik döngüleri anlamakla birlikte tarımla doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye odaklanarak iklim değişikliğine uyumda etkili bir strateji ortaya koymayı amaçlıyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği; kırsal toplulukların dirençliliğini artırmak, doğal varlıkların ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak, bütüncül bir model yaratmak, tarım ve hayvancılık sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla İzmir’de İklim Dostu Çiftlikler projesine başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında destekleniyor. Köy-Koop İzmir ile İtalya’dan Deafal ortaklığında yürütülecek proje, 18 ay sürecek.

Benzer Projelerin Geliştirilmesi Hedefleniyor

İklim Dostu Çiftlikler projesi, yerel ekolojik döngüleri anlamakla birlikte tarımla doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye odaklanarak iklim değişikliğine uyumda etkili bir strateji ortaya koymayı amaçlıyor. Proje süresince çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra yerel topluluklar ve kooperatifler arasında güçlü bir işbirliği kurulması ve proje kapsamındaki başarılı yerel uygulama deneyimlerinin belgelenerek Türkiye genelinde benzer projelerin geliştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Proje süresince öncelikle yerel paydaşlarla danışma toplantıları yapılarak öncü çiftçi ve çiftlikler seçilecek ve çiftliklerde ekolojik döngülerin ve ekosistem işlevleri incelenecek. İzmir’de iklim değişikliğinin tarıma etkileri ile ilgili paydaşların konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir durum analizi raporunun hazırlanmasının ardından, öncü çiftçilere eğitim ve danışmanlık verilecek.

Proje kapsamında iklim dostu tarım uygulamalarını destekleyici bir el kitabı hazırlanacak. Ayrıca bölgede kısa gıda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve ilgili paydaşların iklim dostu tarım uygulamalarına geçişi kolaylaştırmalarına yardımcı olacak kapasite geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Faaliyetler web sayfası, tüketici broşürü, webinarlar, videolar ve konuyla ilgili belgelerin Türkçeye çevrilmesi gibi iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleriyle desteklenecek.

About Post Author