İklim

İklim Yönetişimine Daha Fazla Önem Verilmeli

iklim yönetişimine

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, “Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ulusal hedefine ulaşabilmesi için iklim eyleminin uygulanması bağlamında iklim yönetişimine daha fazla önem verilmesi gerekiyor” dedi.

WRI Türkiye’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ülkelerin kalkınması, iklim yönetişim kapasitesinin artırılması ile iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik fırsatları teşvik etmeyi ve harekete geçilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Proje, iklim azaltım ve uyum planlarının, iklim eylemlerinin uygulama programlarının geliştirilmesi ve dolayısıyla yerel ve ulusal düzeyde daha dirençli şehirlerin yaratılmasına katkı sağlayacak.

Proje Temel Sorunlara Odaklanacak

Marmara Bölgesi yerel yönetimlerinin ve iklim, doğa ve çevre koruma gibi alanlarında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı temel sorunlara odaklanan bir yıllık proje, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen MATRA Programı çerçevesinde, altısı büyükşehir olmak üzere 11 ilde 180’den fazla üyesi bulunan MBB ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında önce Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ilde ihtiyaç analizi yapılacak, buradan hareketle bir eğitim programı geliştirilecek. Programda kendi kendine öğrenme materyali olan e-modüller, tamamlayıcı videolar, uzmanlar tarafından verilecek hibrit eğitimler, interaktif çalıştaylar ve iyi uygulamalar kitapçığı yer alacak.

“Marmara, Türkiye Nüfusunun %30’undan Fazlasını Barındırıyor”

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, “Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ulusal hedefine ulaşabilmesi için iklim eyleminin uygulanması bağlamında iklim yönetişimine daha fazla önem verilmesi gerekiyor. 26 milyonu aşan toplam nüfusuyla sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge olan Marmara, Türkiye nüfusunun %30’undan fazlasını barındırıyor. Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi projesini bu nedenle çok önemsiyoruz” dedi.

“Kapsamlı Bir Eğitim Programı Oluşturulacak”

MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan ise şöyle konuştu: “Belediyelerin stratejik plan hazırlıklarını yapacakları bir döneme girerken hiç kuşkusuz ki belediyelerin iklim değişikliği ile mücadele kapasitelerinin artırılması ve yerel paydaşların etkili ve uygulamaya dönük işbirliklerinin güçlendirilmesi, kentlerin geleceği için en acil gündem maddelerinden ve çalışma alanlarından biri. Belediyelerin iklim yönetişimi kapasitesini güçlendirmek üzere WRI Türkiye ile yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyelerin desteğe ihtiyaç duyduğu konular tespit edilerek kapsamlı bir eğitim programı oluşturulacak.”

Eğitim programını daha sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek için proje boyunca hazırlanacak olan eğitim modülleri, videolar ve iyi uygulama kitapçığı, WRI Türkiye’nin web sitesinde yayımlanacak. Proje tamamlandıktan sonra da iklim yönetişimi alanındaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen yerel yönetim uzmanları ve STK temsilcileri ilgili materyallere erişebilecek.

About Post Author