İklim

İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Eğitimi Başlıyor

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi, 28 Ocak 2022 ve 4 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Eğitimi ile devam ediyor.

Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından yürütülen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi, İklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılmasını ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün farkındalık, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirme ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.

Birbirini takip edecek şekilde tasarlanan eğitimin ilk oturumu 28 Ocak 2022 Cuma günü, saat 10:00-16:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Türkiye ve dünyadan örneklerle afetler, ikim krizi ve etkilere ilişkin konuların iş sürekliliği, risk azaltma ve yönetme odağında tartışılacağı eğitim ilgili aktörlerin tecrübelerini paylaşmayı da hedefliyor.

Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın beklenen etkilerinin ele alınması planlanan eğitimin ikinci bölümünde UNDP’den Sn. Diren Ertekin, UNDP tarafından yürütülen iklim uyum izleme çalışmaları hakkında bilgi verecek. Ulusal Aktörler ve Eylemleri ile ilgili değerlendirmeler kapsamında ise AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanlığından Sn. Betül Kurada ise Kritik Altyapılar, İş Sürekliliği Planları ve İklim Değişikliği ilişkisini aktaracak.

Eğitimin ikinci oturumu ise 4 Şubat 2022 Cuma günü, 10:00-16:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bu oturumda, iklim krizinin sektörel, bölgesel ve makro ekonomik etkilerine ve afet dayanıklılığına ilişkin temel sorunlara odaklanılacak. İş Dünyasının sektörel dayanıklılık kapasitesinin, afet risk azaltma teknoloji ve yenilikleri ile nasıl etkin hale getirilebileceği tartışılarak çok paydaşlı iş birliklerinin önemi aktarılacak. İş dünyasından uzmanların ve teknokratların misafir edileceği ikinci oturumda da benzer şekilde tarafların tecrübe ve hazırlıklarını paylaşma imkân sağlanacak.

Katılım sağlayamayacak olanlar için eğitim, internet sitesi üzerinden de yayınlanacak.

Buradan kayıt olabilir ve ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

About Post Author