Enerji

Karbonsuz Enerji ile İlişkili İstihdamın Payı Yükseliş Gösterdi

istihdamın

SHURASTAT’ın 31. sayısı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri üzerinden küresel düzeyde enerji istihdamındaki mevcut durumu ve enerji dönüşümüyle birlikte yaşanacak değişimi ele alıyor. Net sıfır emisyon hedefine yönelik faaliyetlerin enerji sektörü istihdamında önemli fırsatlar yaratması bekleniyor.

SHURASTAT’ın 31. sayısında, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) çalışmalarına göre enerji sektörü 2019 yılında 65 milyon kişiye istihdam sağladı ve toplam küresel istihdamın %2’sini oluşturdu. Covid krizi sonrasındaki istihdam artışının büyük bölümü karbonsuz enerjiyle ilgili alanlarda oldu ve enerji sektöründe karbonsuz enerjiyle ilişkili istihdamın payı 2019 yılında %49 seviyesinden 2022’de tahmini olarak %51’e yükseldi.

Yeni Yatırımlar

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde karbonsuz enerji üretimi ve enerji verimliliğindeki istihdamın fosil yakıt ve fosil yakıtlardan elektrik üretimindeki istihdam seviyesini aştığı görülüyor. Taşıt araçlarında ise elektrikli araçlar ile bataryalarının üretimindeki istihdam henüz fosil yakıtlardakinin ancak 1/8’i seviyesinde. Ancak yeni yatırımlarla birlikte elektrikli araçlara yönelik istihdamda hızlı artış bekleniyor.

Enerji Dönüşümü İstihdam Yapısını Değiştiriyor

Net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünün hızlanmasıyla birlikte istihdam yapısının da değişmesi bekleniyor. IEA’nın açıkladığı projeksiyonlara göre 2050 net sıfır emisyon senaryosunda 2030 yılında enerji sektöründe yaklaşık 30 milyon yeni istihdam yaratılırken 6 milyon istihdam kaybı öngörülüyor. Elektrikli taşıt araçları, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve elektrik şebekeleri en yüksek yeni istihdam potansiyeline sahip sektörler olarak belirleniyor.

  • Enerji sektöründe istihdam ağırlıklı olarak ekipman üretimi, yatırım, kurulum ve bakım-onarım alanlarında olduğunda, net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda yapılacak yeni yatırımlarla birlikte toplam istihdamda artış bekleniyor.
  • Dönüşümün getireceği yeni istihdam olanakları fosil yakıt sektörlerindeki istihdam kaybını telafi etmekle kalmayıp önemli ölçüde net istihdam artışı yaratacak.
  • Fosil yakıt alanlarında mevcut çalışanların haklarının korunması, yeni istihdam alanlarına yönlendirilmesi ve temiz enerji alanlarında gelir, güvence ve iş güvenliği açısından nitelikli istihdamın sağlanması enerjide adil bir dönüşümün temelinde yer almalıdır.

SHURASTAT’ın 31. sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

About Post Author