Kent

Öğrenciler “Kentsel ve Mekansal Dirençlilik” Üzerine Fikirlerini Yarıştıracak

Kentsel ve Mekansal Dirençlilik

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 11 ilimizde ve Suriye’de ağır yıkıma yol açan depremleri kentsel ve mekansal dirençlilik çerçevesinde odağa alarak üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenliyor. Yarışmanın anahtar kelimeleri kentsel-mekansal dirençlilik, nitelikli geçici barınma alanı, afetle entegre uyumlu tasarım olarak belirlendi.

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı etkisi, 11 ilimizde ve Suriye’de hissedilmekle birlikte ciddi kayıplara yol açtı. Depremden milyonlarca insan etkilendi; zorunlu göçler yaşandı, çadır kentler kuruldu ve geçici barınma alanları inşa edildi. Deprem gibi bir doğal afet sonrası yaşanan büyük ölçekli yıkım, kentsel ve mekansal dirençlilik kavramının yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya koydu.

Afet Sonrası için İşleve Dayalı Mekansal Çözümler

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2023’te yaşadığımız depremleri, kentsel ve mekansal dirençlilik çerçevesinde yarışmanın odağı haline getirdi. Bu kapsamda,

Çanakkale ilinin Merkez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nin kıyı bölgesinde seçilen bir proje alanı için afet esnasında ve sonrasında nitelikli ve yaşanabilir geçici barınma alanlarına dönüştüren ve afetzedelerin barınma gereksinimini karşılamayı amaçlayan mimari tasarımlar üzerine odaklanılıyor. Bu alanda, afet sonrasında afetzedelerin anlık ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan işleve dayalı mekansal çözümler yaratılması bekleniyor.

Yarışmanın Anahtar Kelimeleri ve Konusu

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2023: Dönüşümü Tasarlamak adlı yarışmanın anahtar kelimeleri; kentsel mekansal dirençlilik, nitelikli geçici barınma alanı, afetle entegre uyumlu tasarım olarak belirlendi.

Afete karşı hem sosyal hem de mekansal dirençlilik; afet öncesi, esnası ve sonrasını bütüncül bir süreç olarak ele alır. Afet sonrasında bir alanın dönüşümü esnasında insanın güvenliği ve mahremiyeti önemlidir. Proje alanı tasarlanırken insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği sosyal donatıların, nitelikli geçici barınma alanlarının, kritik altyapıların ve farklı ulaşım bağlantılarının varlığı gibi konulara dikkat edilmelidir. Bu bağlamda tasarlanması öngörülen Afete Uyumlu Mekansal Tasarım bizi, bir yapı inşa etmenin bir önceki aşamasına götürürken; “Yapılacak yapıya gerçekten ihtiyaç var mı?”, “Afet esnasında mevcut mekansal tasarımların ileri dönüşümü ve afetlere karşı adaptasyonu nasıl mümkün olur?” gibi sorular sormaya teşvik eder.

About Post Author