Biyoçeşitlilik

Orman Kanunu’nda Değişiklik Yeni Talanların Önünü Açabilir

orman

Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle, havalimanlarının etrafına çeşitli işletmelerin açılmasına izin verildi. Düzenleme kapsamında havalimanlarının yanına otel, lokanta, AVM, akaryakıt istasyonu, dini tesis gibi yapıların kurulmasına izin verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Orman Kanunu’nun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

İzin verilen havaalanı veya havalimanlarında havaalanı tesisleri yanında yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak tesislere izin verilebilecek.

About Post Author