İklim

Su Riskleri Projesi Başlıyor

Tarımda su verimliliği ve su ayakizi farkındalığını sağlamayı hedefleyen Su Riskleri Projesi ile tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale bölgesinde (Delice ilçesi) pilot çalışma yürütülecek. Çalışmada buğdayın yanı sıra tane ve silajlık mısırda su verimliliği takip edilerek kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin veri analizlerinin yer aldığı ayrıntılı bir rapor hazırlanacak. 

SKD Türkiye ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, tarımda su verimliliği ve su ayakizi farkındalığını sağlamayı hedefleyen Su Riskleri Projesi’ni Orta Anadolu’da başlatıyor. Proje; Ülker’in ana sponsorluğunda, Sütaş, Brisa, PepsiCo, Toros Tarım, TürkTraktör ve IC İçtaş İnşaat’ın destek sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Proje, buğdayda damla sulama konusunda şu ana dek çalışma/ analiz yapılmayan ve tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale bölgesinde (Delice ilçesi) yürütülecek.

Sıcaklık Artışının Verimliliğe Etkisi İzlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Su Planı’yla uyumlu projede, alan başına su verimliliği konusunda bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda gereğinden fazla sulama yapılması ve uygulama hatalarının önüne geçilmesi için çiftçilere eğitim verilecek. FAO’nun (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) yayımladığı sıcaklık modellemelerinden de yararlanarak sıcaklık artışının verimliliğe etkisi izlenecek.

Damla Sulama Sistemi Kurulacak

Projenin pilot çalışmasında; buğday, tane mısır ve silajlık mısırda su verimliliği takibi yapılacak. 40 dekar alanda buğday, 33 dekar alanda silajlık mısır, 18 dekar alanda tane mısır üretimi için damla sulama sistemi kurulacak. Aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak buğday ve mısırda ürün verimliliği, su ayakizi analizleri hazırlanacak. Proje kapsamındaki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar koordinatörlüğünde Prof. Dr. Süleyman Kodal, Prof. Dr. Y. Ersoy Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Ahi, Öğr. Gör. Çiğdem Coşkun Dilcan ve Öğr. Gör. Tolga Pilevneli tarafından yürütülecek.

Rapor Hazırlanacak

Projeden elde edilecek bulgularla su verimliliği, su kalitesi, toprak verimliliği, kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin veri analizlerinin yer alacağı rapor hazırlanacak. Ülkemizde sürdürülebilir tarım uygulamaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak rapor, SKD Türkiye’nin çözüm önerileriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilecek.

About Post Author