Ekonomi

Turizmi Sürdürülebilir Fırsatlar ve Öneriler Şekillendiriyor

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği’nin 2024 Bahar Şurası’nın sonuç bildirgesinde, yapay zeka destekli çözümlerin sürdürülebilir turizme olan etkileri değerlendirildi. İnsan kaynaklı iklim krizi ve doğal afetlerin turizme kaynak değer niteliği taşıyan kültürel ve doğal değerlerin hızlı bir şekilde yok olmasına/zarar görmesine yol açtığına değinilen bildirgede, öncü olan ve iyi örnekleri sergileyen destinasyonların geleceğin turizminde ön sırada yer alacağı belirtildi.

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği’nin (USTUD) 2024 Bahar Şurası, 11 Mart’ta, İstanbul’da düzenlendi. Akademi, turizm, medya, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katıldıkları şurada, teknolojik gelişmeler ışığında turizmin geleceği değerlendirildi. Akıllı Turizm Destinasyonları, Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Işığında Geleceğin Sürdürülebilir Turizmi ve Önümüzdeki Turizm Sezonu için Sürdürülebilirlik Odağında Fırsatlar ve Öneriler başlıkları kapsamında deneyimler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Yeşil Algoritmaların Önemi

2024 Bahar Şurası’nın yayımlanan sonuç bildirgesinde; yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin sürdürülebilir turizme olası etkileri ve hangi adımların atılması gerektiği yer aldı. Turizmi destekleyen bir olgu olan yapay zekanın ve sanal gerçeklik teknolojilerinin sektör genelinde en kısa sürede tanınmasının ve uygulama alanlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekildi. Sürdürülebilir, akıllı ve dirençli turizm destinasyonları oluşturulurken yapay zeka ve sürdürülebilir turizm için özelleşmiş yeşil algoritmaların kullanımının önemine değinildi.

Sürdürülebilirlik Sürecine Konuklar da Dahil Edilmeli

Bildirgede önemli konu başlıklarından biri de bilgi güvenliği ve gizlilikti. Tüm akılcı bilgi sistemlerinin yapay zeka ile sektöre entegre olması gerekliliği belirtilirken konukların rızası dışında kişisel bilgileri üzerinden inisiyatif alınmaması ve mahremiyetlerini zedeleyecek yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğine işaret edildi. Personel eğitiminde, tercümede, kişiye özel rota ve ürün gibi kişiselleştirilmiş önerilerde yapay zeka kullanılırken sürdürülebilirlik sürecine konukların da çeşitli uygulama, yönlendirme ve teşviklerle dahil edilmesinin gerekliliğinin altı çizildi.

Turizm Ekosisteminde “Dijital Turizm”

Bildirgede ayrıca, yeni teknolojilerin büyük oranda deneyim bazlı bir sektör olan turizmi yerinde deneyimlemek yerine dijital deneyimleri tercih edilebilme olasılığı nedeniyle olumsuz yönde etkileyebileceği, bununla birlikte turizm ekosisteminde “dijital turizm” gibi yeni ürünlerle sektörü besleyebileceği yönünde geleceğe dair seçenekler üzerinde duruldu.

Turizm ekosisteminin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve sigortacılık sektörü ile işbirliğini temin etmek açısından, yapay zeka teknolojileri destekli sürdürülebilir turizme yönelik özel sigorta ve finansal çözümlerin geliştirilmesi, bildirgede üzerinde durulan konular arasında yer aldı.

İklim Krizi ve Doğal Afetler, Kültürel Değerlere Zarar Veriyor

Geleceğin turizminde veri ve veriye dayalı yönetişim sistemlerinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı bildiride, yapay zekanın özellikle veri toplama ve işleme sistemlerinde getirdiği yeniliklerin hızlı ve daha yaygın bir şekilde sektörde temsiliyetinin artmasının önemi vurgulanıyor. İnsan kaynaklı iklim krizi ve doğal afetler turizme kaynak değer niteliği taşıyan kültürel ve doğal değerlerin hızlı bir şekilde yok olmasına veya zarar görmesine yol açıyor. Bildirgede, kaynak değerlerinin korunması ve geliştirilmesi noktasında, öncü olan ve iyi örnekleri sergileyen destinasyonların geleceğin turizminde ön sırada yer alacağı belirtildi.

Taşıma kapasitesi aşımı akabinde yaşanan kaynak değer ve marka değeri yitiminin ülke turizmini tehdit eden önemli sorunlardan biri olduğu vurgulandı. Sürdürülebilir turizmde iyileştirmeye ve dönüştürmeye yönelik bir yol haritasıyla, değerini belli oranda yitirmiş destinasyonların onarıcı turizm uygulamalarla yeniden ayağa kaldırılmasının önemine dikkat çekildi.

About Post Author