Gıda

Türkiye’deki Çiftçilerin Yüzde 98’i En Büyük Tehlike Olarak İklim Değişikliğini Görüyor

çiftçi

Türkiye dahil 13 ülkede yapılan Çiftçiler ve Dijitalleşme konulu yeni bir araştırmaya göre, çiftçiler daha fazla dijital araç kullanmak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Ayrıca, Türkiye’deki çiftçilerin %98’i, iklim değişikliğinin çiftliklerindeki finansal sürdürülebilirliği etkilediğini belirtiyor. 

Vodafone Grubu’nun Türkiye dahil 13 ülkede yaptırdığı Çiftçiler ve Dijitalleşme konulu araştırmaya göre, çiftçiler dijital teknolojilerin üretkenlik ve sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu söylerken gittikçe artan çevresel ve ekonomik baskılar nedeniyle daha fazla dijital araç kullanmak için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Araştırma, çiftçilerin karşı karşıya olduğu tehditlerin başında iklim değişikliğinin geldiğini gösteriyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan çiftçilerin %98’i,iklim değişikliğinin çiftliklerindeki finansal sürdürülebilirliği etkilediğini belirtiyor.

Araştırma, çiftçilerin akıllı tarım çözümlerine yöneldiğini gösteriyor. Çiftliklerde kullanılan akıllı araçlar, verimliliği artırıp enerji, gübre ve su kullanımının azaltılmasına yardımcı oluyor. Bu teknolojiler arasında drone’lar, araç takip cihazları ve otonom araçlar, hava ve toprak koşullarının yanı sıra maliyetlerin ve pazar fiyatlarının izlenmesini sağlayan yapay zeka, blockchain teknolojisi ve akıllı telefon uygulamaları yer alıyor. Akıllı su yönetimi, sulama ve mahsul besleme çözümleri de çiftçilerin verimliliklerini artırırken temel tarım verilerini daha görünür kılıyor.

Maliyet Önemli Bir Engel Olarak Gösteriliyor

Çalışmaya göre, Türkiye’deki çiftçilerin %94’ü, dijital teknolojilerin, tarımsal faaliyetlerin gelecekte başarılı olmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Çiftçilerin tamamı, iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadelede dijital tarımın etkili olduğunu söylüyor ve önümüzdeki 12 ay içinde dijital araçlara daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, dijital tarım araçlarının yaygın ve uzun vadeli benimsenmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Türkiye’deki çiftçilerinin %37’si cihazların ve diğer donanımların maliyetini önemli bir engel olarak gösterirken, %92’si dijital teknolojilerin başarıyla benimsenmesinde hükümet desteğinin önemli rol oynadığını düşünüyor.

Araştırma, çiftçiler nezdinde eğitim ve bağlantı ihtiyacının da arttığını gösteriyor. Türkiye’den araştırmaya katılan çiftçilerin %49’u dijital çözümlerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim talep ederken %39’u çiftliklerinde daha fazla dijital araç kullanmak için daha iyi mobil internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

“İklim Değişikliği Tarım Sektörünün Geleceği için Büyük Bir Tehdit”

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin de dahil olduğu yeni araştırmamıza göre, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu dijital teknolojilere, bilgiye ve eğitime kavuşması için şirketlerin ve kamu sektörünün birlikte çalışması hayati önem taşıyor. Çiftçilerin dijital teknolojilere, bulut çözümlerine ve veri hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Kestioğlu, iklim değişikliği gibi sorunların tarım sektörünün geleceği için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtirken, bu tehdidin önüne geçilmesinde dijital teknolojilerin önemli rol oynadığını aktardı.

Anket 13 ülkede, 600 Çiftçiyle Yapıldı

Vodafone’un Çiftçiler ve Dijitalleşme araştırması kapsamında Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, Mısır, Kenya, Güney Afrika ve Tanzanya’da 600’den fazla çiftçiye çiftliklerini dijitalleştirmeye yönelik mevcut durum, karşılaştıkları çevresel zorluklar, tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik ve toplumsal baskılar ve artan ekipman/malzeme maliyetleri hakkında sorular soruldu. Savanta ComRes şirketi tarafından yürütülen araştırma, Avrupa’da online ortamda, Afrika’da ise telefonla gerçekleştirildi. Her ölçekten çiftçinin dahil edildiği araştırma için Romanya’da 21, diğer ülkelerde 50 çiftçiyle anketler yapıldı. Saha çalışması, Eylül ve Ekim 2022’de gerçekleşti.

About Post Author