İklim

Ülkelerin İklim Eylemleri “Küresel Stok Sayımı” ile Ölçülecek

COP28 iklim zirvesinde ülkeler, ilk kez “küresel stok sayımı” ile küresel ısınmayı engelleme yolundaki çabalarını ölçecek. Değerlendirmenin gezegenin ısınmasına neden olan emisyonların azaltılmasına yönelik önümüzdeki birkaç yıldaki küresel eyleme zemin hazırlaması bekleniyor.

Ülkeler “küresel stok sayımı” ile iklim değişikliği mücadelesinde şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi ve dünyanın ihtiyaç duyduğu ilerleme için neler yapılması gerektiğini görüşecek. Dubai’de dün başlayan BM konferansı, 12 Aralık’ta sona erecek. Konferansın sonuna kadar bir planın ortaya konması bekleniyor.

Değerlendirmenin gezegenin ısınmasına neden olan emisyonların azaltılmasına yönelik önümüzdeki birkaç yıldaki küresel eyleme zemin hazırlaması bekleniyor. Bu nedenle görüşmeler, siyasi açıdan kutuplaştırıcı tartışmalara yol açabilir.

Daha İddialı İklim Politikaları için

Yaklaşık 200 ülke, 2015 Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesine göre 1,5 derecede sınırlandırmayı kabul etti. Böylelikle ülkeler, Paris Anlaşması’nın genel hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla kendi ulusal hedeflerini ve politikalarını belirlemekte sorumluluk aldı.

Paris Anlaşması kapsamında, ülkelerin iklim değişikliği mücadelelerinde ilerlemelerini kontrol etmek için 2023’te ve bundan sonraki her beş yılda bir ilerlemeyi kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca ülkeler 2025’te BM’ye yeni ulusal emisyon azaltma hedefleri sunmak zorunda.

Değerlendirmenin;

  • Ülkelere 1,5 derece hedefine yaklaşma,
  • Daha iddialı iklim politikaları belirleme,
  • Temiz enerji için finansman sağlamak konusunda rehberlik etmesi bekleniyor.
Dünya 2,5 Derece Isınma Yoluna Girebilir

Ülkeler küresel stok sayımı sonucunda ne çıkacağını biliyor: Paris Anlaşması’ndan bu yana CO2 azaltma hedefleri koyan ülke sayısındaki büyük artışa karşın BM’ye göre, hükümetlerin mevcut taahhütleri küresel sıcaklıkların 1,5 dereceyi aşmasını durduramayacak ve muhtemelen dünyayı 2,5 derece ısınma yoluna sokacak. Dünya halihazırda sanayi öncesi döneme göre 1,2 derece sıcaklık artışı yaşadı. Bu sıcaklık artışı dünya ölçeğinde ölümcül ısıya, kontrol edilemeyen yangınlara, yıkıcı kuraklığa ve sellere neden oluyor.

Ülkeler stok sayımı ile gezegenin ısınmasına neden olan emisyonları hızla nasıl azaltabilecekleri konusundan tartışmalara başlamış durumda. COP28 Başkanı Sultan Al Jaber, uygulamanın yalnızca iklim eylemindeki eksiklikleri belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkeleri doğru yola sokmak için bir plan üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatlar, bazı gelişmekte olan ülkelerin, stok değerlendirmesinin zengin ülkeleri daha fazla sorumluluk almaya zorlaması gerektiğini söylüyor.

Görüşmeler sonucunda, CO2 emisyonlarının azaltılmasına yatırım yapmak için nasıl daha fazla bütçe oluşturulacağı henüz belirsiz. Aynı şekilde hangi temiz teknolojilerin bu tür finansmandan öncelikli olarak yararlanması gerektiği konusunda öneride bulunup bulunulmayacağı da belirsizliğini koruyor. Görüşmelerde tartışma çıkmasına sebep olacak bir diğer konu ise enerji veya ağır sanayi gibi kimi sektörlerde spesifik tavsiyelerin verilip verilmeyeceği.

About Post Author