Biyoçeşitlilik

“Uludağ Milli Parktır!”

uludağ

AKP milletvekillerinin imzası ile TBMM’ye sunulan ve Uludağ Milli Parkı’nın bir kısmını Alan Başkanlığı’na devreden düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasına tepkiler gecikmedi. STK’ların yaptıkları açıklamalarda, Uludağ Havzası’nın doğa ve insan için paha biçilmez ekosistem hizmetleri sunduğunun altı çizildi ve imza kampanyaları başlatıldı.

AKP milletvekillerinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve Uludağ Milli Parkı’nın bir kısmını Alan Başkanlığı’na devreden düzenleme, 19 Ocak günü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Uludağ Alan Başkanlığı’na devrediliyor. Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler bundan sonra, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

“Uludağ Havzası Bursa’nın Tatlı Su İhtiyacının %90’ını Karşılıyor”

WWF-Türkiye konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Uludağ’ı Milli Parklar statüsünden çıkaracak yasa teklifi bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Görüşülen kanun teklifinin kabulü; Uludağ Milli Parkı’nın orman alanlarını, nadir ve endemik bitki türlerini, yaban hayatını ve su kaynaklarını tehlikeye sokabilir. Doğa ve insan için paha biçilmez ekosistem hizmetleri sunan Uludağ havzası, Bursa’nın tatlı su ihtiyacının %90’ını karşılıyor. Etrafındaki yaşam kalitesi; bu dağlardaki su döngüsünün, arazi ve toprak yapısı ile bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde var olmasına ve işlemesine bağlı! Gelecek nesillere yaşanabilir bir Bursa bırakabilmek için #Uludağ milli park olarak kalmalı, hatta sınırları genişletilmeli” diyerek bir imza kampanyası başlattı.

“Uludağ’ı Yok Edecek Bu Yasa İptal Edilmeli”

Doğa Derneği, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yasalaşan teklifin Uludağ’ı ve barındırdığı ekosistemleri yok edeceğini belirterek, “Uludağ’da bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiş olup; bunlardan 32’si Uludağ’a endemik, 169’u Türkiye’ye endemik. Önemli Doğa Alanı olan alan aynı zamanda kuşlar ve kelebekler için uluslararası öneme sahip.Uludağ’ı yok edecek bu yasa iptal edilmeli ve Uludağ milli park olarak kalmalı. Barındırdığı ekosistemlerle yaşamaya devam etmeli” vurgusunu yaptı.

Uludağ Milli Park Olarak Kalmalı!” diyen Bursa Su Kolektifi ise change.org’da bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında özetle, “Apollo kelebeğinin, Sakallı akbabanın, Kaya kartalının yuvası olan Uludağ Milli Parktır ve öyle kalmalıdır! Yapılmak istenen uygulama uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırıdır. Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Teklifinin TBMM Genel Kuruluna gelmeden geri çekilmesini talep ediyoruz” görüşleri aktarıldı.

About Post Author