Özel Sektör

Yeni Anket: Sürdürülebilirlik Türkiye’deki Yönetim Kurullarının En Az Zaman Harcadığı Konulardan Biri

sürdürülebilirlik

Yeni bir çalışmaya göre, yönetim kurullarının gündemlerinde en az zaman harcanan konular arasında AB Yeşil Mutabakatı ve karbon vergisi bağlamında sürdürülebilirlik de bulunuyor.

Şirketlerin iş ve büyüme stratejilerini belirleyen, yol haritalarını oluşturan ve kurumsallaşmayı pekiştiren yönetim kurulları, Türkiye’de ilk kez kapsamlı bir anketle mercek altına alındı. “Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi 2022” isimli çalışma, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) ve danışmanlık şirketi Bain&Company Türkiye işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yönetim kurullarının etkinliğini değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ankete, Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık şirketlerde ve aile şirketlerinde görev yapan 100’ü aşkın Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO katıldı.

Yönetim Kurulu Etkinlik Skoru Belirlendi

2022 yılının Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen ankette, yine Türkiye’de ilk kez yönetim kurulları için bir Yönetim Kurulu Etkinlik Skoru belirlendi. Yönetim Kurullarının etkinlikleri; Değer Yaratma, Sürdürülebilirlik, Yönetim Kurulu Yapısı, Yapılanma ve Süreçler ve Liderlik ve Kültür başlıkları altında değerlendirildikten sonra, Türkiye’deki Yönetim Kurulu Etkinlik Skoru, 1-5 arası skalada 3,6 olarak tespit edildi.

Çalışma ve uygulanan değerlendirme yönteminin, her yıl düzenli olarak sürdürülmesi ve yönetim kurullarının etkinliklerinin yıllar itibarıyla karşılaştırmalı olarak izlenerek yol haritasının çıkarılması planlanıyor.

“AB Yeşil Mutabakatı” En Az Zaman Harcanan Konulardan

Değer yaratma konusunda stratejik, finansal ve operasyonel açıdan kurullar kendini yeterli görüp üst yönetimle etkin bir şekilde çalışabiliyor, ancak ön plana çıkan en büyük sorun yedekleme planı belirlemek oluyor.

Çalışmaya katılan yönetim kurulu üyelerine göre, halen gündemlerinde en az zaman harcanan konular arasında, AB Yeşil Mutabakatı ve karbon vergisi bağlamında sürdürülebilirlik, COVID-19 pandemisi, topluma katkı ve yıkıcı inovasyon yer alıyor. Şirketlerin finansal ve operasyonel performansı, denetim, risk ve uyum ile pazar trendleri ve rekabet koşullarını içeren şirket vizyonu yönetim kurulu üyelerinin en fazla zaman harcadığı konular arasında yer alıyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Yatırımlar Gündeme Oturacak

Sürdürülebilirlik, yönetim kurullarının mevcut gündeminde az yer almış olsa da önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik odaklı yatırımların yönetim kurullarının %71’inin gündeminde yer alarak, büyüme yatırımlarını bile geride bırakması bekleniyor.

Ankete göre, şirketlerin yaklaşık %60’ı önümüzdeki dönemde istihdamın sabit kalmasını planlıyor veya bu konuda bir hedef belirtmiyor. Bu yaklaşım, büyümekte olan Türkiye ekonomisinde, mevcut belirsizlikler karşısında temkinli davranış yönünde geliştirilen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Şirketlerin %12’sinde Sürdürülebilirlik Odaklı Bir Departman Bulunuyor

Şirketleri bekleyen riskler açısından bakıldığında, ekonomik konjonktür, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik zincirlerindeki sorunlar gibi son dönemde global düzeyde yaşanan problemler ve yerel ekonomik, sektörel ve politik belirsizlikler yönetim kurullarının risk algısını önemli derecede etkiliyor.

Sürdürülebilirlik ile ilgili fırsat ve riskler şirketlerin %83’ünde yönetim kurulu ve alt komiteleri seviyesinde değerlendiriliyor. Fonksiyonlar seviyesinde bakıldığında sürdürülebilirlik konuları en sıklıkla kurumsal iletişim departmanları tarafından yönetilirken, şirketlerin %12’sinde sürdürülebilirlik için odaklı bir departman bulunuyor. Yine ankete katılanların sadece %12’sinde özel bir siber güvenlik komitesi mevcut ve bunların da %80’i finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteriyor.

İlerleme Olsa da Hâlâ Kat edilecek Mesafe Bulunuyor

Cinsiyet, yaş ve yetkinlikler gibi parametrelerde, yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliği en düşük skor alan kriterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ankete katılan yönetim kurulu üyelerinin sadece %54’ü kurullarda yeterli çeşitliliğin olduğuna inanıyor.

Yönetim kurulları, yapılanma ve komiteleşme açısından hayli ilerlemiş olsa da hâlâ kat edilecek mesafe bulunuyor. Risk ve Denetim komiteleri, her dört şirketten üçünde mevcut. Ancak şirketlerin %7’sinde hiçbir komite bulunmuyor.

Liderlik ve kültür skoru ise yönetim kurulu etkinlik skorunu oluşturan beş başlık arasında gelişime en açık olan başlık.

“Güven Kendiliğinden Oluşmuyor”

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Başkanı Mehmet Sami sürdürülebilirlik kavramına değinerek, “Geleceğe hazırlıksız yakalanmamak için sürdürülebilirlik, kurumların bir sosyal sorumluluk çalışmasının ötesinde, oluşabilecek riskler ve fırsatlar açısından ele alınan ve bu doğrultuda, öncelikle yönetim kurulları düzeyinde sahiplenilen bir kavram olmalıdır. Gelmekte olan düzenlemelere, pazar değişikliklerine, iklim değişikliği kaynaklı risklere, kredi ve yatırım kuruluşlarının değişen tercih ve değerleme kriterlerine hazırlıklı olunması açısından; Yönetim Kurulu tarafından kurumun sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması son derece elzemdir. İşte tüm bu gelişmeler ışığında YÜD olarak, Bain&Company iş birliği ile Yönetim Kurulları Barometre Anketi’mizi başlattık. Her yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz anketten çıkacak iyileştirme alanlarının takipçisi olacak ve düzenli yol haritalarını paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

About Post Author