Özel Sektör

Yeni Çalışma: Sürdürülebilirlik Raporlarında Holdingleri Enerji ve Finans Sektörü İzliyor

sürdürülebilirlik raporu

Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nda SKD Türkiye’nin bünyesindeki 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi. Değerlendirilen raporların sektörel dağılımlarına bakıldığında, holdingler ilk sırada yer alırken holdingleri, enerji ve finans sektöründen şirketler takip ediyor. Bu yıl projeye ilk kez dahil olan sektörler ise elektrik motorları üretimi, perakende, sağlık ve yapı ürünleri sektörleri…

YAZI: Tolga MERMER

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) altı yıldır PwC Türkiye işbirliği ile çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen metodoloji kapsamında oluşturduğu Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Proje dahilinde SKD Türkiye bünyesinde bulunan 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi.

Buna göre, çalışma üç aşamadan oluşuyor:

  • SKD Türkiye üyeleri arasından raporlama yapan kurumların raporlarının SKD Türkiye ve PwC Türkiye tarafından İlkeler,İçerik ve Deneyim olmak üzere üç ana kriter ve toplam 18 alt kriter bazında değerlendirilmesi,
  • Rapor sahibi şirketlere bire bir geribildirim seansları yapılması,
  • Genel sonuçların, raporlama trendlerinin, iyi uygulamaların ve önerilerin yer aldığı Türkiye raporunun hazırlanması.

Raporun ana bulguları ise şöyle:

  • Değerlendirilen raporların sektörel dağılımlarına bakıldığında, holdingler ilk sırada yer alıyor. Holdingleri, enerji ve finans sektöründen şirketler takip ediyor. Bu yıl projeye ilk defa dahil olan sektörler ise elektrik motorları üretimi, perakende, sağlık ve yapı ürünleri sektörleri oldu.
  • Reporting Matters metodolojisi kapsamında değerlendirme alan raporların “Genel” puan ortalamalarında artış gözlemlendi. 2017 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %53 iken 2022 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %71’e yükselmiş oldu.
  • Altı yıl boyunca art arda değerlendirme alan 11 üyenin raporlarının “Genel” puanı 2017’de %55 iken 2022’de %82’ye yükseldi.
  • 2021 yılında raporuna ilk kez değerlendirme alan SKD Türkiye üyelerinin tamamı 2022 proje dönemindeki “Genel” puanlarında artış gösterdi.
  • 2017’de %50 olan “İlkeler” puanı 2022’de %78’e, %56 olan “İçerik” puanı %83’e ve %60 olan “Deneyim” puanı da %86’ya yükseldi.
“Sürdürülebilirlikle İlgili Raporlama Şirketler Nezdinde Önemli Hale Geldi”

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel, şirketlerin net sıfır karbona ulaşmak, doğa pozitif olmak ve eşitsizlikleri azaltmak başlıklarını stratejilerine dahil etmeleri gerektiğine dikkat çekerek “İklimle bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması ve ISSB Standartları’nda yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak politika yapıcılar ve yatırımcıların baskıları neticesinde sürdürülebilirlikle ilgili raporlama şirketler nezdinde önemli hale geldi” dedi.

“Bu gelişim, şirketlerin yatırım stratejilerinde ilerlemeleri ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faaliyetlerine yön vermelerine katkı sağlıyor. Bu çok olumlu bir gelişme olmasına karşın ESG odaklı iyileştirmelerin hâlâ yetersiz kaldığını görüyoruz” diyen Günsel şunları söyledi: “Bu doğrultuda yatırımcılara, şirketlerin karşı karşıya olduğu ESG risklerinin yanı sıra sorumlu oldukları etkiler hakkında doğru, zamanında ve aksiyona geçirilebilir bilgiler sağlamamız eskisinden çok daha önemli.”

“Kurumsal Raporlama Zorunlu Bir Araç”

Ediz Günsel, “İş dünyasında riskleri ve fırsatları ortaya koymak için zorunlu bir araç haline gelen kurumsal raporlama şirketlerin uluslararası rekabette avantaj yakalamaları için elzem bir araç.

Geçtiğimiz yıl İklim Şurası sonrası alınan kararlar neticesinde Türkiye’nin sürdürülebilirlik standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurum olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yetkilendirilmişti. Standartları netleştirilmiş sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin küresel rekabette katma değer yaratmasına ve itibar kazanmasına imkan tanırken bir yandan da tüketici ve yatırımcılar açısından çevreyi ve toplumu odağına alan şeffaf ve güvenilir kurumların kolaylıkla anlaşılmasına ışık tutacak” dedi. Günsel, “Kurucu üyeleri arasında olduğumuz Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ile de ülkemizde sürdürülebilirlik raporlaması standartlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Ediz Günsel, “Reporting Matters Türkiye 2022 Projesi kapsamında bu yıl 48 üyemizin raporunu değerlendirdik. Dünyada raporlama ile ilgili çeşitli çerçeveler ve standartlar yayımlanmaya hızla devam ederken sürdürülebilirlikle ilgili verilerin gönüllülük esasına dayalı olarak henüz hayata geçiyor olmasına karşın şirketlerin sürdürülebilirlik raporları yayımlamaktaki artan ivmeleri oldukça memnuniyet verici” dedi.

“Sürdürülebilirliği Bir Amaç Haline Getiriyoruz”

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay, “Dünyadaki tüm gelişmeler neticesinde Türkiye olarak geçen sene Haziran ayında Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle sürdürülebilirlik raporlamasında yetkiyi üzerimize aldık. İlk aksiyon olarak çerçevenin belirlenmesi gerektiğinden yola çıktık, ISSB Standartlarını biz de kabul ediyoruz. Bunun ile birlikte GRI’ı da Türkçeleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği bir amaç haline getirirken, sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı ve denetçiliği konusunda lisanslama ve yetkilendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

About Post Author