Sivil Toplum

Antakya’da Sokak Hayvanlarına Yaşam Eli Uzandı

Haydiko Derneği, Antakya’daki sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha sağlıklı bir gelecek sağlamak amacıyla kapsamlı bir kısırlaştırma ve tedavi operasyonu başlattı. Haydiko’dan yapılan açıklamada; sağlıklı sokak hayvanı popülasyonunun ekosistemimizin dengesini koruyacağı ve insan-hayvan ilişkilerinde daha pozitif bir ortam yaratacağı vurgulandı. 

Haydiko (Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği) tarafından Antakya’da başlatılan proje, sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Kısırlaştırma operasyonları, hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmasını sağlayarak hem hayvanların hem de toplumun refahını artırıyor. Ayrıca, tedavi faaliyetleriyle hastalıklarla mücadele eden ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlara yardım ediliyor.

“Sağlıklı Sokak Hayvanı Popülasyonu Ekosistemimizin Dengesini Korur”

Haydiko Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, “Birlikte Yaşamak Mümkün” sloganıyla hayata geçirdikleri projeyi “bir değişim yolculuğu’’ olarak nitelendirdi. Kısırlaştırmanın sokak hayvanlarının sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürdürebilmesi için kritik bir adım olduğunu belirten Yılmaz, “Bu operasyonlar, hayvan popülasyonunu kontrol altında tutarak onların açlık, hastalık ve zorlu yaşam koşullarıyla karşılaşma risklerini azaltır. Sağlıklı bir sokak hayvanı popülasyonu, ekosistemimizin dengesini korur ve insan-hayvan ilişkilerinde daha pozitif bir ortam yaratır” dedi.

Her canlının yaşama hakkı olduğuna ve bizlerin bu haklara saygı duymakla yükümlü olduğumuza vurgu yapan Yılmaz, “Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, onların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlar ve hayvanların haklarının korunmasına katkıda bulunur. Bu süreç, aynı zamanda hayvanlarla empati kurmamızı ve onlara daha şefkatli yaklaşmamızı teşvik eder. Antakya’da, sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonları, bu canlıların yaşam kalitesini artırmak ve Antakya’yı onlar için daha güvenli bir yer haline getirmek amacıyla titizlikle yürütülüyor. Bu operasyonlar, yerel yönetimler, hayvan hakları örgütleri ve gönüllülerin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Daha Adil, Sağlıklı ve Hayvan Dostu Bir Toplum için

Haydiko’nun başlattığı girişimin toplumsal bilinci artırma ve topluluk üyelerini hayvan refahı konusunda daha aktif rol almaya teşvik etme hedefi taşıdığını ifade eden Yılmaz şunları aktardı: “Projenin başarısının, toplumun katılımı ve desteğiyle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Bu proje, sadece bugünün sokak hayvanlarına değil, aynı zamanda gelecek nesillere de yatırım yapmayı hedefliyor. Proje, daha adil, sağlıklı ve hayvan dostu bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adımdır. Antakya’daki her bireyi ve kurumu, bu önemli amaca destek olmaya çağırıyoruz. Tüm Türkiye’den gönüllü katılım, maddi ve ayni bağışlar veya projenin sosyal medyada yayılmasına yardımcı olmak gibi birçok şekilde katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

About Post Author