Teknoloji

Demokratikleştirilmiş Verilerle Üretim Operasyonlarını İyileştirmenin 9 Yolu

Masa başı çalışanların operasyonel verimlilikte hayati rol oynadığı aşikâr. Verilerin demokratikleştirilmesi, yani daha geniş kesimlerce tüketilebilecek hale getirilmesi, asıl kullanıcıları daha iyi karar vermeye yönlendiren içgörüleri sağlayabilir. Role dayalı göstergeler ve raporlama araçları sayesinde, kaynakların akıllıca kullanımından yeniden işlenmesine ve hurdaların azaltılmasına kadar üretim hattında daha iyi performans sağlamak mümkün olabilir.

Yazı: Orçun ÇAKAR, Infor Bölge Satış Müdürü

Üreticiler, atölyelerini hassas bir senkronizasyonla çalışan, verimliliği yüksek, veri odaklı operasyonlara dönüştürme umuduyla, akıllı üretim ilkelerine her geçen gün daha da fazla yöneliyor. Ancak ne yazık ki atölyenin kahramanları olan iş kolu yöneticileri, ekip liderleri ve vardiya amirleri genellikle ERP sistemine ve üretimi rayında tutmak için gereken verilere kolay erişimden yoksun kalıyor.

Masa başı çalışanların operasyonel verimlilikte hayati rol oynadığı aşikâr. Verilerin demokratikleştirilmesi, yani daha geniş kesimlerce tüketilebilecek hale getirilmesi, asıl kullanıcıları daha iyi karar vermeye yönlendiren içgörüleri sağlayabilir. Role dayalı göstergeler ve raporlama araçları sayesinde, kaynakların akıllıca kullanımından yeniden işlenmesine ve hurdaların azaltılmasına kadar üretim hattında daha iyi performans sağlamak mümkün olabilir.

Üretim atölyelerinin her bir vardiyasında pek çok kritik karar almak gerekir. Hızlı hareket eden üretim hatları, hızlı kararlar almayı ve hızlı hareket etmeyi gerektirir. Ancakoldukça gürültülü ve hızlı hareket eden bu ortam, verilen kararların etkilerini dikkatli bir şekilde uzun uzun düşünmeye elverişli değildir. Diğer yandan bu noktada yapılacak hatalar son derece maliyetli olabilir, kârlılığı azaltabilir, kaynakların israfına yol açabilir ve hatta taahhüt edilen teslimat sürelerini tehlikeye atabilir. Tahminlere, rastgele istisnalara veya anekdotlara dayanan kararlar, ekibin zamanının boşa harcanmasına neden olarak çalışanları ve yöneticileri hayal kırıklığına uğratabilir.

Bu sorunun çözümü, veriyi kurumdaki her yöneticinin erişebileceği şekilde düzenlemektir. Buna rapor hazırlama ve yapay zeka algoritmalarını uygulama becerisine sahip olmayan karar vericiler de dahildir. Modern dijital platformlar, kullanıcıların gelişmiş işlevleri günlük koşullara uyarlamalarına yardımcı olacak arayüzleri ve araçları sağlar. Düşük kodlu ve kodsuz özelliklere sahip dijital platform, ön saflardaki kullanıcılara ilgili temel performans göstergelerini (KPI’ları) izlemek için role dayalı gösterge tabloları ve ortaya çıkan eğilimleri araştırmak için özel raporlama seçenekleri sunar. Bu sayede makine operatörleri, bakım teknisyenleri, malzeme mühendisleri, planlama elemanları ve vardiya liderleri ihtiyaç duydukları dinamik içgörülere hızla ulaşabilir.

Veri; Hızı ve Doğru Yönlendirmeyi Sağlayabilir

Verilere operasyonel düzeyde erişim, özellikle iş akışlarındaki boşlukların ve önlenebilir gecikmelerin giderilmesine yardımcı olur. İşin merkezinde rol alan çalışanlar, tasarıma dair sorularına veya özel bir iş için ihtiyaç duyulan spesifikasyonlara anında yanıt alabilirler. Bilgiye erişim, üretim hatlarının planlandığı gibi ilerlemesini sağlar. Cevaplanmamış sorulara, departmanlar arası kopukluklara veya stoklara bağlı kesintiler en aza iner.

Gelişmiş analitik, atölyenin sorunsuz ve kârlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için daha da ileri gidebilir. Yöneticiler istisnaları inceleyebilir ve üretimi etkileyen değişkenleri takip edebilir. Böylece kaliteye dair sorunları ortadan kaldırabilir ve hizmet aksama süresini kontrol altına alarak iyileştirme fırsatları bulabilir.

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) ana akım haline geldikçe, üreticiler veriye dair içgörüler sağlayacak daha fazla pratik uygulamanın peşine düşüyor. Konsept kanıtlama projelerinin yerini, zamanında ve ölçülebilir yatırım getirisi vadeden projeler alıyor. Üretim sahası, yapay zeka odaklı içgörüler için birçok pratik uygulama sunuyor. Örneğin rutin süreçler otomatikleştirilerek insan etkileşimine duyulan ihtiyaç azaltılabiliyor. Bu durumda, bireysel olarak bizzat ilgilenmeleri için, yalnızca anormal durumların veya istisnaların süpervizörlere yönlendirilmesi yeterli oluyor.

Demokratikleştirilmiş verilerin üretkenliğin artırılmasına nasıl destek olduğuna dair 9 örnek:

1) Özel fiyat teklifleri ve malzeme listeleri: Siparişe dayalı üretim, siparişe dayalı mühendislik ve yapılandırılmış ürünlerin verimli bir şekilde yönetilmesi, kurallara dayalı fiyat teklifleri oluşturmak ve malzeme listelerini eşleştirmek için otomasyonla kurgulanmış bir sistem gerektirir. Müşteri siparişi onayladıktan sonra boyutların, özelliklerin ve son işlemlerin hatasız bir şekilde uygulandığından emin olmak için tüm veri ve spesifikasyonların satıştan operasyona aktarılması gerekir. Müşteri siparişine doğrudan erişim, yöneticinin ayrıntıları doğrulamasına yardımcı olarak işin gereksiz yere tekrarlanmasının ve olası iade ihtimallerinin önüne geçer.

2) İhtiyaç duyulan hammadde öngörüsü: Üretim planlamasıyla hammadde stoğunu senkronize etmek, stokların tükenmesini önlemek için veriye ve yapay zeka odaklı tahmin yeteneklerine erişimi gerektirir. Veriler, satın alma yöneticilerinin depoda gerekli bileşenlerin stoklandığından emin olmalarına yardımcı olur. Çok fazla envanter riskli olabilir, sermayeyi bağlar ve son kullanım tarihinin geçmesi tehlikesini doğurur.

3) Doğru planlama: Müşteri siparişlerini karşılayacak üretim süreçlerini senkronize etmek, sadece müşteriye dair hatasız veriye erişime değil aynı zamanda satış, teslimat vaadi, hammadde envanteri ve makine üretim kapasitesine de bağlıdır. Ortak imalatçılar veya taşeronlarla çalışmak da veriye ve bilgiye erişimi gerektirir. İşbirliğine yönelik portallar güvenliği garanti altına alıp bilgi paylaşımına yardımcı olabilir.

4) Stratejik işgücü planlaması: Verilerden gelen içgörüler sayesinde yöneticiler vardiyaların ve ekiplerin performansını izleyip anlayabilir, temel personel gereksinimlerini belirleyebilir ve giderleri takip edebilir. Günümüzde üreticilerin karşı karşıya kaldığı akut işgücü sıkıntısı göz önüne alındığında, vasıflı işgücünün dikkatli bir şekilde planlanması daha da büyük önem kazanıyor.

5) İş akışları: Operasyonların herhangi bir boşluk, gecikme veya engelle karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ekipler arasında koordinasyon, iş durumu, ekipman performansı ve zamanlamayla ilgili verilerin paylaşılması gerekir. Raporlama, eğilimlerin saptanabilmesine ve değişkenlerin analiz edilmesine yardımcı olarak, yöneticilerin iyileştirme yapılabilecek alanlara odaklanıp bu alanı daha derinlemesine incelemesine olanak tanır. Böylece daha iyi kararlar alınabilir, değişiklikler uygulanabilir, sonuçlar izlenebilir ve gerekirse daha fazla iyileştirme yapılabilir. Sürekli iyileştirme, sistemin ve standardize iş akışlarının bir parçası haline dönüşebilir.

6) Uyum ve kalite kontrolü: Yöneticilerin sürekli bir geribildirim döngüsü eşliğinde kalite standartlarını takip etmesi, izlemesi ve değerlendirmesi ge-rekir. Yeni ürünler piyasaya sürüldükçe, spesifikasyonların kolayca güncellenmesi ve ilgili ekiplerin erişimine açık olması gerekir. Mevzuata uygunluk da birçok sektörde kritik öneme sahiptir ve doğru raporlama gerektirir. Verilere demokratikleştirilmiş erişim, ayrıntıların, en çok ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde görünür halde tutulmasına yardımcı olur.

7) Atıkların azaltılması: Üreticiler sürdürülebilirlik için çabalarken; enerji, su ve diğer doğal kaynaklar da dahil olmak üzere atıkların azaltılmasına yüksek öncelik veriyor. Burada hurda miktarının azaltılması da çok önemlidir. Tutarlılık ve kalite kontrolünün iyileşmesi, daha az birimin hurdaya ayrılması veya yeniden işlenmek zorunda kalması anlamına gelecektir. Verilere doğrudan erişim, ekiplerin makine ayarlarını doğrulamasına, karşılaşılacak sorunların çözümü için bilgi bankalarına başvurmasına ve uygun spesifikasyonları ve değişkenleri kontrol altında tutmasına yardımcı olacaktır.

8) Çağrı merkezi: Satış sonrası hizmet operasyonunun teslimatlar, servis anlaşmaları, garanti durumu ve planlı önleyici bakımla ilgili müşteri sorularını yanıtlayabilmesi için müşteri ve ürün ayrıntılarına gerçek zamanlı erişim şart. Verilecek olan servis hizmetinin coğrafyaya, servis anlaşmasına ve aciliyete bağlı olarak doğru kişiyi doğru işe yönlendirebilmesi için teknisyenlerin konumuna ve uygunluğuna da erişim sağlayabilmesi gerekir.

9) İlk aramada çözüm üretmek: Saha teknisyenlerinin üniteyle ilgili ayrıntılara, servis geçmişine, parçaların envanter durumuna, yedek veya terfi ünitelerinin kullanılabilirliğine dair verilere uzaktan erişebilmesi gerekir. Doğru verilere sahip bir teknisyen güvenilir bir danışman olarak benimsenir ve bu da genellikle sahada satışla sonuçlanır.

Bu yazı ekoIQ’nün 109. sayısında “Tüketilebilir ve Demokratikleştirilmiş Verilerle Üretime dair Operasyonları İyileştirmenin 9 Yolu” başlığıyla yer almaktadır. 

About Post Author