Ekonomi

Yeni Araştırma: Tüketiciler Daha Sürdürülebilir Yöntemler Arıyor

sürdürülebilir yöntemler

Yeni bir pazar araştırması Avrupa’daki tüketicilerin dörtte birinin, finansal fayda sağlaması durumunda dönüşüm ekonomisine açık olduklarını belirtiyor. Araştırma, Avrupa pazarlarında süregelen hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle insanların mevcut alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirdiklerini, ürün ve hizmet alıp satmak için daha sürdürülebilir yöntemler aradıklarını ortaya koyuyor.

Visa’nın Avrupa genelinde 8.000 tüketici ve 2.000 KOBİ katılımı ile yaptırdığı son pazar araştırması, Avrupa pazarlarında süregelen hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle insanların mevcut alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirdiklerini, ürün ve hizmet alıp satmak için daha sürdürülebilir yöntemler aradıklarını ortaya koyuyor.

Visa sürdürülebilirlik yönünde yapıcı adımlar atmak isteyen kişi ve iş yerleri için dönüşüm ekonomisini ve bu kavram kapsamında tanımlanan altı ekonomik faaliyeti öneriyor:

  • Kirala,
  • Yeniden doldur,
  • Tamir et,
  • Yeniden dağıtıma sok,
  • İkinci el sat,
  • Kullanım ömrü tamamlandığında iade et.
Ankete Katılanların %87’si En Az bir Dönüşüm Ekonomisi Faaliyetini Gerçekleştirmiş

Opinium araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların %87’si en az bir dönüşüm ekonomisi faaliyetini halihazırda gerçekleştirmiş. Bu altı davranış içinde “ikinci el sat” diğerlerine kıyasla daha çok anlaşılmış ve kabullenilmiş davranış olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin %45’i geçen yıl en az iki kez, eşyalarını ikinci el satışa çıkarmış.

Avrupa’daki KOBİ’lerin %25’i halihazırda bu seçeneği sunarken %48’i ise bunu ilerleyen dönemlerde planladıklarını söylüyor. Tüketicilerin %27’si, daha uygun fiyatlı olacağından tamir edilmiş veya yenilenmiş ürünleri satın alabileceklerini söylüyor. Ürünlerin ömrünün uzatılması için tamir edilmesine en olumlu bakanlar ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Tamir gibi yeniden doldurma da tüketicilerin neredeyse 3’te 1’i için tasarruf amaçlı olarak tercih edilir durumda. Kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin iadesi ise tüketicilerin gelecekte benimseme olasılığı en yüksek davranış olarak öne çıkıyor.

Çevresel Faydalar Tüketiciler için Önemli Bir İtici Güç

Araştırmaya göre, dönüşüm ekonomisinin yaygınlaşması için kişi ve küçük işletme sahiplerinin bu alandaki fırsat ve tasarruf potansiyelini anlamaları kilit bir noktada duruyor. Ankete katılan yetişkinlerden dörtte biri, maddi fayda sağlayacaklarsa bu faaliyetlere katılacaklarını ve örneğin kullanılmış kıyafet veya mobilyalarını satmak üzere bir uygulama yükleyebileceklerini veya fazla gelen gıdaları yeniden dağıtıma sokmak için harekete geçebileceklerini söylüyor.

Çevresel faydalar da tüketiciler için önemli bir itici güç. Araştırma, her 10 yetişkinden dokuzunun son üç ay içinde çevre dostu faaliyetlere aktif olarak katıldığını ve %93 gibi büyük bir çoğunluğun daha az ambalaj kullanmanın çevre ve toplum üzerinde bir etkisi olduğunu düşündüklerini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı (%43) atık, ambalaj veya plastiğin azaltılmasını dönüşüm ekonomisinde yer almanın ana nedeni olarak tanımlıyor. Bu da çevresel kaygılar ve maliyetlerin bireyleri dönüşüm ekonomisine yönlendirdiğini gösteriyor.

Döngüsel Ekonomiye Geçiş Ekonomik Fırsatlar Yaratacak

Tüketici tercihleri değiştikçe, işletmeler için fırsatlar da değişiyor. Avrupa’da döngüsel ekonomiye geçişin 2030 yılına kadar 900 milyar euroluk bir ekonomik fırsat yaratacağı tahmin ediliyor ve veriler işletmelerin de fırsatı algıladığını gösteriyor. Dönüşüm ekonomisi hizmetlerini sunan KOBİ’lerin yıllık gelirleri son iki yılda %22 oranında artarken, büyüme potansiyellerinin daha fazla olduğu görülüyor. Tüketicilerin çoğu (%69), dönüşüm ekonomisini benimseyen işletmelerden ürün veya hizmet satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Avrupa genelinde ankete katılan KOBİ’lerin neredeyse tamamı (%91) daha sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemek istediğini söylerken dörtte biri ise gelirlerinin %20’sini bu yönde yatırım yapmak için kullanabileceklerini belirtiyor.

About Post Author