Gıda

Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi Yayımlandı

agroekoloji

Agroekoloji bilgisi, dünyada ekolojik prensipleri dikkate alarak tarımsal üretim yapan çok sayıda çiftçi ve gıda sisteminin diğer aktörleri tarafından uygulanıyor. Özellikle doğa dostu geleneksel uygulamaların yok olmadan derlenerek, ihtiyaç duyanların erişebileceği mecralarda yayımlanması gelecek kuşaklara aktarılması ve yaygınlaşması açısından önem taşıyor. Bu gereklilikten yola çıkarak MedCaravan ekibinin oluşturduğu Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi yayımlandı.

MedCaravan ekibi tarafından agroekoloji bilgisinin sağlıklı bir şekilde nasıl derlenip kayıt altına alınabileceği konusunda bir rehber olması amacıyla oluşturulan “Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi” online erişime açıldı. Buğday Derneği’nin Akdeniz ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü MedCaravan (Akdeniz Agroekoloji Kervanı) projesi kapsamında yayımlanan Agroekoloji Bilgisi Derleme rehber kitapçığı, agroekolojik uygulamaların yaygınlaşarak ekosistemin ihtiyaç duyduğu iyileşme için faydalı bir araç olma umudunu taşıyor.

Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen MedCaravan projesi, tarımdan sanata, tedarik sistemlerinden topluluk dayanışmasına kadar pek çok alanda ekolojik yöntemler öneren agroekoloji bilgi ve uygulamaları toplamayı ve paylaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında hazırlanan rehber; ”agroekoloji nedir”, ”agroekoloji bilgisine neden ihtiyacımız var”, ”bu bilgiler nasıl derlenir”, ”kaynaklarımız kimlerdir, nelerdir” gibi birçok temel soruya yanıt veriyor.

Güvenilir Gıdanın  Doğa Dostu Yöntemlerle Üretimi

Agroekoloji, güvenilir ve besleyici gıdaların doğa dostu yöntemlerle üretilip herkese adil bir şekilde ulaşabildiği bir gıda sistemine geçiş için uygulanabilir üretim, tedarik ve tüketim yolları sunan bir yaklaşım ve aynı zamanda bir toplumsal hareket. Gıda sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak şekilde dengelenmesini amaçlıyor. Agroekoloji bilgisi, dünyada ekolojik prensipleri dikkate alarak tarımsal üretim yapan çok sayıda çiftçi ve gıda sisteminin diğer aktörleri tarafından uygulanıyor. Özellikle doğa dostu geleneksel uygulamaların yok olmadan derlenerek, ihtiyaç duyanların erişebileceği mecralarda yayımlanması, bu bilginin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

Ekosistemin işleyişini ve doğal varlıkların sürdürülebilirliğini tehdit eden, iklim değişikliğine neden olarak gezegenimizi yok oluşa sürükleyen endüstriyel üretim sistemi ile tüketim ekonomisi, bütün alanlarda olduğu gibi tarım ve gıda alanında da ekolojik, sürdürülebilir, sağlıklı ve adil yenilikçi bir dönüşümü zorunlu kılıyor.

About Post Author